Ulkomaalaisen arvioijan käyttö


FINASin arviointiryhmään voi kuulua myös ulkomaalaisia arvioijia. Pääasiassa käytetyt ulkomaalaiset arvioijat ovat kotimaassaan pätevöityneet teknisiksi arvioijiksi ja heillä on kokemusta akkreditointiarvioinneista omassa maassaan. Tyypillisesti ulkomaalaista arvioijaa käytetään, kun Suomesta ei löydy sopivaa asiantuntemusta tai kun suomalaiset arvioijat ovat esteellisiä.

Ulkomaalaisen teknisen arvioijan käytöstä sovitaan aina asiakkaan kanssa. FINAS varmistaa, että ulkomaalainen arvioija saa riittävän tuen toimiakseen Suomessa arvioijana. Tyypillisesti tämä tarkoittaa FINASin arviointeihin liittyvien toimintatapojen ymmärtämistä. Tarvittaessa ulkomaalaisen arvioijan tukena arvioinnissa voi olla FINASin pääarvioija tai muu FINASin tukihenkilö. Tukihenkilö varmistaa, että ulkomaalainen tekninen arvioija toimii FINASin periaatteiden mukaisesti. Tukihenkilön läsnäolosta ei aiheudu kustannuksia asiakkaalle.

Ulkomaalaisella arvioijalla tulee olla käytettävissä etukäteisaineistoa, jonka avulla hän pystyy perehtymään arvioitavaan toimintaan. Ensisijaisesti FINASin asiakkaan tehtävä on toimittaa riittävästi aineistoa toisella kielellä. FINAS voi myös käännättää aineiston, jolloin käännöskulut joudutaan laskuttamaan asiakkaalta.

Arvioinnin kannalta oleellista materiaalia on esimerkiksi organisaation kuvaus (vastuuhenkilöt), tiedot käytetyistä menetelmistä ja laitteista, tunnusluvut (toiminnan volyymi, asiakkaat) sekä yhteenveto laadunhallintamenettelyistä (lähinnä tulokset). Lisäksi tulee huomioida ulkomaalaisen arvioijan erityistoiveet.

arviointiryhmä; tekninenarvioija