Ulkomaalaisen teknisen arvioijan käyttö


FINASin arviointiryhmään voi kuulua suomalaisten teknisten arvioijien ja asiantuntijoiden lisäksi myös ulkomaalaisia arvioijia. Pääasiassa käytetyt ulkomaalaiset arvioijat ovat kotimaassaan pätevöityneet teknisiksi arvioijiksi ja heillä on kokemusta akkreditointiarvioinneista omassa maassaan.

Ulkomaalaisen teknisen arvioijan käytöstä keskustellaan aina ensin asiakkaan kanssa. Ulkomaalaisen arvioijan tukena arviointikäynnillä on yleensä joko FINASin pääarvioija tai muu FINASin tukihenkilö. Tukihenkilön läsnäolosta ei aiheudu kustannuksia asiakkaalle. 

Ulkomaalaisella arvioijalla tulee olla käytettävissä etukäteisaineistoa, jonka avulla hän pystyy perehtymään arvioitavaan toimintaan. Ensisijaisesti FINASin asiakkaan tehtävä on toimittaa riittävästi aineistoa toisella kielellä. FINAS voi myös hoitaa aineiston kääntämisen, jolloin käännöskulut joudutaan laskuttamaan asiakkaalta.

Arvioinnin kannalta oleellista materiaalia voi olla organisaation kuvaus (vastuuhenkilöt), tiedot käytetyistä menetelmistä ja laitteista, tunnusluvut (toiminnan volyymi, asiakkaat) sekä yhteenveto laadunhallintamenettelyistä (lähinnä tulokset).  Lisäksi tulee huomioida ulkomaisen teknisen arvioijan/asiantuntijan erityistoiveet.​


 

arviointiryhmä; tekninenarvioija