Avgifter


​FINAS tar ut en avgift för de bedömningstjänster den erbjuder. Avgiftsgrunden är kostnadsmotsvarighet. Avgiftsgrunderna och de gällande priserna finns angivna i en prislista som ges ut årligen.

Vid prissättningen tillämpas ansökningsavgift, grund- och årsavgift, timavgift som baserar sig på den arbetstid som använts för bedömningen samt en avgift för teknisk bedömning. Detta utgör de totala kostnaderna. I början av bedömningsprocessen får kunden en uppskattning av kostnaderna för bedömningen.

De totala kostnaderna är beroende av flera faktorer, så som kompetensområdets omfattning och huruvida bedömningsbesöket föregås av ett preliminärt besök.

I bedömargruppen ingår förutom bedömningsledaren alltid minst en teknisk bedömare. I omfattande kompetensområden, som innefattar flera olika testningsområden (fysikalisk testning, kemisk testning, kalibrering av temperatur, längd etc.) behövs flera tekniska bedömare.​

Under bedömningen kan kostnaderna öka till exempel på grund av att korrigeringar av avvikelser bedöms och att det begärs ytterligare korrigeringar som behöver extra bedömningar.

Upprätthållandet av ackrediteringen förutsätter att en ackrediterad kund erlägger de avgifter som föranleds av ackrediteringen.    

 

 

prislista; avgifter

 Mer information