Logga in

Avgifter

​​​

FINAS tar ut en avgift för de bedömningstjänster den erbjuder. Avgiftsgrunden är kostnadsmotsvarighet. Avgiftsgrunderna och de gällande priserna finns angivna i FINAS prislista.

Vid prissättningen tillämpas ansökningsavgift, grund- och årsavgift, timavgift som baserar sig på den arbetstid som använts för bedömningen samt en avgift för teknisk bedömning. Detta utgör de totala kostnaderna. I början av bedömningsprocessen får kunden en uppskattning av kostnaderna för bedömningen.

De totala kostnaderna är beroende av flera faktorer, så som kompetensområdets omfattning och huruvida bedömningsbesöket föregås av ett preliminärt besök. I bedömargruppen ingår förutom bedömningsledaren alltid minst en teknisk bedömare. I omfattande kompetensområden, som innefattar flera olika testningsområden (fysikalisk testning, kemisk testning, kalibrering av temperatur, längd etc.) behövs flera tekniska bedömare.

Nedan är riktgivande kostnadsberäkning för ackrediteringen av en ny verksamhet i mindre skala. De totala årliga kostnaderna för ackreditering är i storleksklassen 0,6-0,7 gånger kostnaderna för ackrediteringen av en ny verksamhet.

Laboratorier/kontrollorgan/arrangörer av jämförelsemätningar

Verksamhet på en ort och ett fåtal metoder. Prelimärt besök och bedömningsbesök.
priser för laboratorier, dekorativ
  • Ansökningsavgift: 755 euro
  • Bedömningens grundavgift: 2 515 euro (prisklass L1)
  • Kostnader för bedömningen (bedömningsledaren och en teknisk bedömare): 5 650 – 6 700 euro, inklusive preliminärt besök: 7 700 – 8 750 euro
  • Avgift för beslut: 650 -1 100 euro
  • Totala kostnader: 11 620 - 13 120 euro (inklusive preliminärt besök)

Ta kontakt med Ackrediteringstjänsten FINAS ifall kompetensområdet är omfattande och/eller bedömningen kräver flera tekniska bedömare, så redogör vi närmare för faktorerna som inverkar på de totala kostnaderna.

Certifieringsorgan/kontrollanter

En liten sertifieringsorganisation (S1) + 1 teknisk bedömare + observation av verksamheten 2* 1 dag (OBS! Observationernas längd kan variera från en kund till en annan). 
priser för certifieringsorgan, dekorativ
  • Ansökningsavgift: 755 euro
  • Bedömningens grundavgift: 2 850 euro (prisklass S1)
  • Kostnader för bedömningen (bedömningsledaren och en teknisk bedömare): 8 000 – 9 500 euro, observation av verksamheten: 3 200 – 6 500 euro
  • Avgift för beslut: 600 – 1 050 euro
  • Totala kostnader: 15 410 – 20 610 euro

Under bedömningen kan kostnaderna öka till exempel på grund av att korrigeringar av avvikelser bedöms och att det begärs ytterligare korrigeringar som behöver extra bedömningar.
Upprätthållandet av ackrediteringen förutsätter att en ackrediterad kund erlägger de avgifter som föranleds av ackrediteringen.​

prislista; avgifter

 Mer information