Avgifter


​FINAS tar ut en avgift för de bedömningstjänster den erbjuder. Avgiftsgrunden är kostnadsmotsvarighet. Avgiftsgrunderna och de gällande priserna finns angivna i en prislista som ges ut årligen.

I början av bedömningsprocessen får kunden en uppskattning av kostnaderna för bedömningen. Faktureringen sker enligt faktiska kostnader. Under bedömningen kan kostnaderna öka till exempel på grund av att korrigeringar av avvikelser bedöms och att det begärs ytterligare korrigeringar som behöver extra bedömningar.

Upprätthållandet av ackrediteringen förutsätter att en ackrediterad kund erlägger de avgifter som föranleds av ackrediteringen.    

 

 

prislista; avgifter

 Mer information