Avgifter


​FINAS tar ut en avgift för de bedömningstjänster den erbjuder. Avgiftsgrunden är kostnadsmotsvarighet. Avgiftsgrunderna och de gällande priserna finns angivna i en prislista som ges ut årligen.

Vid prissättningen tillämpas ansökningsavgift, grund- och årsavgift, timavgift som baserar sig på den arbetstid som använts för bedömningen samt en avgift för teknisk bedömning. Detta utgör de totala kostnaderna. I början av bedömningsprocessen får kunden en uppskattning av kostnaderna för bedömningen.

De totala kostnaderna är beroende av flera faktorer, så som kompetensområdets omfattning och huruvida bedömningsbesöket föregås av ett preliminärt besök.

I bedömargruppen ingår förutom bedömningsledaren alltid minst en teknisk bedömare. I omfattande kompetensområden, som innefattar flera olika testningsområden (fysikalisk testning, kemisk testning, kalibrering av temperatur, längd etc.) behövs flera tekniska bedömare.

Nedan är två riktgivande kostnadsberäkningar för ackrediteringen av en ny verksamhet i mindre skala. De totala årliga kostnaderna för ackreditering är i storleksklassen 0,6-0,7 gånger kostnaderna för ackrediteringen av en ny verksamhet.


Laboratorier/kontrollorgan/arrangörer av jämförelsemätningar
Verksamhet på en ort och ett fåtal metoder. Prelimärt besök och bedömningsbesök.

  • Ansökningsavgift: 720 euro
  • Bedömningens grundavgift: 2 400 euro (prisklass L1)
  • Kostnader för bedömningen (bedömningsledaren och en teknisk bedömare): 5 300 – 6 500 euro
  • Avgift för beslut: 600-800 euro

Totala kostnader: 9 020 - 10 420 euro

 

Certifieringsorgan/kontrollanter
En mindre organisation. Prelimärt besök, bedömningsbesök och observation av verksamheten

  • Ansökningsavgift: 720 euro
  • Bedömningens grundavgift: 2 680 euro (prisklass S1)
  • Kostnader för bedömningen (bedömningsledaren och en teknisk bedömare): 5 700 – 7 000 euro
  • Avgift för beslut: 600-800 euro

Totala kostnader: 9 700 – 11 200 euro


Ta kontakt med Ackrediterinstjänsten FINAS ifall kompetensområdet är omfattande och/eller bedömningen kräver flera tekniska bedömare, så redogör vi närmare för faktorerna som inverkar på de totala kostnaderna.

Under bedömningen kan kostnaderna öka till exempel på grund av att korrigeringar av avvikelser bedöms och att det begärs ytterligare korrigeringar som behöver extra bedömningar.

Upprätthållandet av ackrediteringen förutsätter att en ackrediterad kund erlägger de avgifter som föranleds av ackrediteringen.    

 

 

prislista; avgifter

 Mer information