Sisäänkirjautuminen

Akkreditoinnin pätevyysalue

​​
Pätevyysalueessa on esitetty toimijan akkreditoitavaksi esittämä toiminta, joka on arvioitu ja, jossa toimija on todettu päteväksi. Pätevyysalue määrittää, mitä palveluja voidaan tarjota akkreditoituna.

Pätevyysalueeseen on kirjattu toimialue, jolla pätevyys on todettu. Lisäksi toimialueesta riippuen pätevyysalueessa on kuvattu testausmenetelmät, tarkastuksen kohteet tai sertifiointikohteet, joihin toimijan pätevyys on osoitettu. 

FINAS ylläpitää asiakkaiden ajantasaisia pätevy​ysalueita. Löydät ne verkkosivuiltamme kohdasta ​akkreditoidut toimijat

Pääsääntöisesti pätevyysalueet ovat tarkasti kuvattuja ns. yksilöityjä pätevyysalueita (engl. fixed scope). Akkreditoidulla toimijalla voi olla myös ns. mukautuva pätevyysalue (engl. flexible scope), jossa pätevyysalue on esitetty yleisemmällä tasolla. Mukautuva pätevyysalue on kehitetty lähinnä sellaisten toimijoiden tarpeisiin, joiden toiminta on tutkimus- ja/tai kehitysluonteista ja koska testattavan, kalibroitavan, tarkastettavan tai sertifioitavan kohteen ominaisuuksia ei aina pystytä etukäteen ennustamaan. Myös yksilöityyn pätevyysalueeseen voi sisältyä mukautuvuutta.

Mukautuvan pätevyysalueen käytön periaatteet:​

 • Toiminta on esitetty yleisemmällä tasolla kuin yksilöidyssä pätevyysalueessa.
 • Mahdollisuus tehdä tietyin rajoituksin muutoksia pätevyysalueeseen ilman etukäteisarviointia
 • Muutokset arvioidaan jälkikäteen arviointikäyntien yhteydessä
 • Mukautuvuus ei salli millään akkreditoinnin osa-alueella täysin uusien menettelyjen käyttöönottoa

Mukautuva pätevyysalue edellyttää:​​

 • Suunnitelmallista toimintaa
 • Soveltuvia henkilö- ja muita resursseja
 • Toimivia menettelyjä tunnistaa toiminnan riskitekijöitä
 • Tehokkaita, jokapäiväisesti toimivia ja läpinäkyviä validointimenettelyjä
 • Ammattitaitoa muunnella toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
 • Kattavia ja toimintaan soveltuvia laadunvarmistusmenettelyjä
 • Jäljitettävää, kattavaa ja selkeää toiminnan dokumentointia ja dokumenttien hallintaa
 • Asiakastarpeiden/palautteiden aktiivista seurantaa ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. 
 

toimija; akkreditointi; pätevyysalue