Sisäänkirjautuminen

Hakemuksen jättäminen


​Akkreditointia haetaan toimittamalla FINASiin kirjallinen hakemus, jossa esitetään hakijaa koskevat tiedot sekä kuvaus arvioitavasta toiminnasta eli haettava pätevyysalue. Lue lisää akkreditoinnin hakemisesta verkkosivuillamme.​

FINAS katselmoi hakemukset ja selvittää hakijan tarpeet sekä yhdessä hakijan kanssa hakemukseen mahdollisesti liittyvät lakisääteiset ja muut vaatimukset, jotka hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon.

 

haku; akkreditointi