FINASin arviointiryhmä


​FINAS kokoaa arviointia varten arviointiryhmän, jonka asiantuntemus kattaa hakijan esittämän pätevyysalueen. Pääarvioija toimii arviointiryhmän vetäjänä ja lisäksi arvioi johtamisjärjestelmän. Arviointiryhmään kuuluu FINASin pääarvioijan lisäksi yleensä yksi tai useampi arviointitehtäviin koulutettu tekninen arvioija tai tekninen asiantuntija.

Arviointiryhmää muodostettaessa huomioidaan:

  • arviointiryhmän jäsenet ovat päteviä ja esteettömiä
  • arvioitava asiakas hyväksyy tekniset arvioijat tai asiantuntijat
  • kaikkien arviointiryhmän jäsenten salassapitovelvoite on varmistettu kirjallisella sitoumuksella

 

 

arviointiryhmä; Arvioija; Pääarvioija