Pätevyyden osoitus – akkreditointipäätös

22.1.2021
FINAS-akkreditointipalvelu on kansallinen akkreditointiorganisaatio. FINAS arvioi pätevyyden osoittamista hakevan organisaation; esimerkiksi laboratorio, tarkastuslaitos tai sertifiointiorganisaatio; pätevyyden. Sen osoituksena on FINASin tekemä akkreditointipäätös. 
​Akkreditointipäätös on hallinnollinen päätös ja siten siihen kohdistuu vaatimuksia hallintolaista (6.6.2003/434, muutossäädöksineen). Hallintopäätös on annettava kirjallisesti. 
Akkreditointipäätöksen liitteenä ovat päteväksi todetun organisaation akkreditoitupätevyysalue, päätöksen perustelu (kokoava katsaus), akkreditointitodistus ja valitusosoitus. Hallinnollisista päätöksistä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Päätös ja sen liitteet ovat julkisia. Akkreditointipäätöksen ja pätevyysalueen sisältöön ei ole mahdollista tehdä muutoksia ilman muutospäätöstä perusteluineen.

Akkreditointipäätöksen tekee FINASin johtaja tai hänen sijaisensa. Vuosittain tehdään noin 250 päätöstä (akkreditointi-, muutos-, uudelleenakkreditointi- ja peruutuspäätös). Päätöksen esittelijä on pääarvioija, joka vastaa arviointiryhmän tekemästä arvioinnista. Nykyään päätös allekirjoitetaan sähköisesti ja päätösasiakirjat toimitetaan asiakkaalle sähköisesti. Kaikki arviointiin liittyvät asiakirjat arkistoidaan sähköisesti.

Akkreditointipäätöksen tunnus, esimerkiksi T999/A01/2017, koostuu kirjaimesta organisaatiotyypin tunnuksesta (T: testauslaboratorio, K: kalibrointilaboratorio, I: tarkastuslaitos, S: sertifiointiorganisaatio jne.), päätöksen tyypistä (A: akkreditointipäätös ja M: muutospäätös) ja päätöksen numerosta (01, 02, 03 jne.) ja vuodesta, jolloin päätös on tehty. Akkreditointipäätös on voimassa neljä vuotta. Akkreditointikauden aikana päätökseen on mahdollista tehdä muutoksia, esimerkiksi pätevyysalueeseen. Se edellyttää FINASin arviointitoimenpiteitä ja muutospäätöksen teon. Muutospäätösten tunnus on esimerkiksi T999/M02/2018. Päätöksen numerointi on juokseva. Kohteen halutessa olla akkreditoituna akkreditointikauden jälkeen, FINAS tekee kohteen hakemuksesta uudelleen akkreditoinnin, josta tehdään uusi akkreditointipäätös, esimerkiksi T999/A03/2021.

On syytä korostaa, että akkreditoidun kohteen kaikki, esimerkiksi testaus- tai tarkastusmenetelmät, eivät välttämättä sisälly akkreditoituun pätevyysalueeseen. Kaikkien FINASin akkreditoimien kohteiden pätevyysalueet ovat FINASin verkkosivuilla.akkreditointitunnus; akkreditointipäätös