NLF-mukautetut EU-säädökset ja ilmoitetut laitokset

25.1.2016

FINAS ja TEM muistuttavat toimijoita uuden NLF-lainsäädäntöpaketin mukaisten direktiivien ja EU-asetusten  arviointeihin liittyvistä aikatauluista:

1) Kansallinen lainsäädäntö

Direktiivipakettiin kuuluvien uusien direktiivien kansallista toimeenpanoa koskeva lainsäädäntötyö on valmiina vain osittain. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tietoja lainsäädäntötyön aikataulusta ja etenemisestä. Direktiivipaketista on kerrottu tarkemmin TEMin verkkosivuilla.

 

2) Aikataulu

Direktiivipakettiin kuuluvat voimassa olevat direktiivit kumoutuvat kokonaan (tai osittain) 20.4.2016 ja samalla kumoutuvat automaattisesti edellä mainittujen direktiivien mukaiset notifioinnit. Uusia direktiivejä aletaan soveltaa 20.4.2016 alkaen. Tästä syystä kaikkien laitosten ilmoittaminen uusien direktiivien osalta tulee tehdä ennen mainittua päivämäärää. Koska ilmoitusmenettelyyn liittyy muiden jäsenvaltioiden kommentointiaika ja uudistuksen laajuudesta johtuen on odotettavissa myös ilmoitusten ruuhkautumista, on Suomessa asetettu tavoitteeksi, että kaikkien laitosten osalta valmius ilmoittamiseen olisi todettu viimeistään 20.2.2016.
 
FINAS tekee uusien direktiivien mukaiset arvioinnit aloittaen ne osittain kesän 2015 aikana, mutta pääosin syksyllä 2015.

 

3) FINASin arvioinnit

FINAS tekee uusiin direktiiveihin liittyvät arvioinnit mahdollisuuksien mukaan osana säännöllisiä akkreditointiin liittyviä arviointeja. Toimijoiden tulee hakea arviointia tavanomaisen muutoshakemusmenettelyn mukaisesti. Hakemukset pyydetään osoittamaan FINASille hyvissä ajoin, jotta hakijoiden aikataulutoiveet voitaisiin ottaa huomioon.
 
Arvioinneissa noudatetaan voimassaolevia menettelyjä, joiden mukaan kunkin ilmoitetun laitoksen toiminta akkreditoidaan yhden akkreditointivaatimuksena olevan standardin vaatimusten mukaan. Akkreditointi määräytyy laitoksen toiminnan kattamien moduulien perusteella. Arviointi kattaa myös muut mahdollisesti sovellettavat akkreditointistandardit, jotka ilmoitetun laitoksen toiminnan ja moduulijaon perusteella tulevat kyseeseen. Nämä standardit mainitaan pätevyysalueessa.
 
Kansallinen lainsäädäntö otetaan huomioon arvioinnissa sen valmistuttua.

 

4) Hakemus työ- ja elinkeinoministeriöön

Ilmoitettavaksi laitokseksi haluavan laitoksen on lähetettävä TEMin toimialaan kuuluvien säädösten osalta hakemuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle. Hakemukseen on sisällyttävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja asianomaisesta tuotteesta tai tuotteista sekä asiaankuuluva todistus pätevyydestä.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö tekee ilmoitettua laitosta koskevan päätöksen ja huolehtii tietojen tallentamisesta komission NANDO-tietokantaan.

Asianomainen laitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio ja muut jäsenvaltiot eivät esitä vastalauseita:

 • kahden viikon kuluessa ilmoittamisesta, jos laitos on akkreditoitu ja
 • kahden kuukauden kuluessa ilmoittamisesta, jos akkreditointia ei käytetä.

 
Huom! Eurooppalaisen akkreditointielinten yhteistyöorganisaation (EA) ja komission (EC) välisenä projektina on meneillään työ, jossa määritellään kunkin direktiivin ja kunkin moduulin osalta ensisijaisesti käytettävä akkreditointivaatimusstandardi. FINAS tulee noudattamaan arvioinneissa tämän projektin tuloksia EA/EC:n määrittelemän aikataulun puitteissa.

 

Luettelo sopeutetuista EU-säädöksistä

 

Soveltaminen on alkanut:

 • DIRECTIVE 2009/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 on the safety of toys
 • DIRECTIVE 2010/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC
 • REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

 

Soveltaminen alkaa 1.7.2015, TEMin hallinnonala:

 • DIRECTIVE 2013/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast)

 

Soveltaminen alkaa 18.1.2016, LVM:n hallinnonala:

 • DIRECTIVE 2013/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

 

Direktiivipaketin direktiivien soveltaminen alkaa 20.4.2016, TEMin hallinnonala:

 • DIRECTIVE 2014/28/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (recast)
 • DIRECTIVE 2014/29/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (recast)
 • DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)
 • DIRECTIVE 2014/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (recast)
 • DIRECTIVE 2014/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (recast)
 • DIRECTIVE 2014/33/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (recast)
 • DIRECTIVE 2014/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)
 • DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits

 

Soveltaminen alkaa 13.6.2016, LVM:n hallinnonala:

 • DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

 

Soveltaminen alkaa 19.7.2016, TEMin hallinnonala:

 • DIRECTIVE 2014/68/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (recast)

 

Soveltamien alkaa 18.9.2016, LVM:n hallinnonala:

DIRECTIVE 2014/90/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC

 

 

ilmoitetut laitokset; EU-säädökset; NLF