FINASin pätevyys osoitettu!

22.10.2020
FINAS on 21.10.2020 saanut viestin Euroopan akkreditointijärjestöltä (European co-operation for Accreditation, EA), jonka perusteella FINAS-akkreditointipalvelu täyttää päivitetyn EN ISO/IEC 17011:2017 -standardiversion vaatimukset ja on edelleen mukana kaikissa kansainvälisissä akkreditoinnin tunnustamissopimuksissa (EA, ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum Inc.)).

​​​Marraskuussa 2019 FINASissa oli 11-henkinen monikansallinen EAn vertaisarvioinnin arviointiryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida FINASin toiminnan pätevyys. Kaikki EAn arvioijaryhmän jäsenet toimivat akkreditoinnin tehtävissä muissa Euroopan akkreditointiorganisaatioissa. Vertaisarvioinnissa oli siis myös hyvä mahdollisuus keskustella akkreditoinnista kollegoiden kanssa.

Vertaisarviointiin sisältyi kaikkien FINASin akkreditointitoimialojen arviointi: testaus- ja kalibrointilaboratoriot, tarkastuslaitokset, vertailumittausjärjestäjien toiminta, sertifiointielimet (henkilö-, tuote- ja järjestelmäsertifiointi) ja todentaminen.

Ennen vertaisarviointia FINASissa oli käyttöönotettu EN ISO/IEC 17011 -standardin päivitetty versio. Koko laatujärjestelmä päivitettiin täyttämään EN ISO/IEC 17011:2017 -standardin vaatimukset. Päivitysprosessi alkoi vuoden 2018 puolella ja se kesti runsaan vuoden. Päivitykseen osallistui koko FINASin henkilökunta, jolle kuuluu suuret kiitokset sitoutumisesta päivitysprosessiin ja FINASin toiminnan kehittämiseen.

FINASin vertaisarvioinnin laajuus oli viisi työpäivää, mutta toiminnan seurantaa tehtiin myös ennen marraskuuta. Jokainen vertaisryhmän jäsen seurasi FINASin arvioijaryhmiä arviointikäynnin aikana, ja vertaisarvioinnin aikana toteutettiin 15 arviointikäyntiä asiakkaiden luona eri puolilla Suomea. Lisäksi vertaisarvioinnissa arvioitiin arviointiprosessien toteutusta ja FINASin muuta toimintaa haastattelemalla johtoa ja henkilökuntaa sekä tutustumalla asiakirjoihin ja prosessien dokumentointiin toimistotiloissa Pasilassa.

Vertaisarvioinnin tarkoituksena on varmistaa ja osoittaa, että akkreditointiorganisaatio noudattaa sovittua vaatimusstandardia ISO/IEC 17011. Lisäksi vaatimuksena on akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus EY 765/2008 sekä kansainväliset velvoittavat oppaat. Kansainväliset vertaisarvioinnit toteutetaan eri maiden akkreditointielimissä säännöllisesti vähintään neljän vuoden välein. Vertaisarvioinneilla osoitetaan, että akkreditointielimet noudattavat asetettuja vaatimuksia ja niiden myöntämät akkreditoinnit ovat yhdenvertaisia. Yhdenvertaisuus osoitetaan monenkeskisillä sopimuksilla (MLA).

 

Risto Suominen, FINASin johtaja


pätevyys; EA MLA; multilaterial; vertaisarviointi