Sisäänkirjautuminen

Päivitetty V1 ja uusia arviointiperiaatteita

10.9.2019
Vaatimus V1, Akkreditointiin viittaamisen säännöt, on päivitetty vastaamaan uudistuneen standardin SFS-EN ISO/IEC 17011:2017 vaatimuksia ja huomioimaan laajentuneen vertaistunnustussopimuksen.

​FINAS Akkreditointipalvelu on ottanut käyttöön uudistuneen version toimintaansa ohjaavasta standardista SFS-EN ISO/IEC 17011:2017. Vaatimus V1 on päivitetty vastaamaan tämän standardin ja päivitetyn velvoittavan oppaan ILAC P8:03/2019 vaatimuksia. ILAC MRA:n laajentuminen koskemaan myös vertailumittausten järjestäjiä (PTP, proficiency testing providers) on huomioitu tekstiosissa.

Lisäksi FINAS on ottanut käyttöön kaksi uutta Arviointiperiaatetta:

Nämä uudet arviointiperiaatteet ovat tulosta VANK-P:n (Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta, pätevyyden toteamistoimen jaosto) nimeämien työryhmien panoksesta akkreditointitoiminnan kehittämiseksi.

vaatimukset; vaatimustenmukaisuus; Arviointiperiaate