Sign In

Tekniset tukiryhmät

​​​​​​​
​FINAS-akkreditointipalvelulla on toiminnan tukena asiantuntijoista koostuvia teknisiä tukiryhmiä.

Tukiryhmien tavoitteena on auttaa FINASia arviointien kehittämisessä toimimalla tiedonvälittäjänä FINASin ja alan asiantuntijoiden välillä sekä tuomalla esiin näkemyksiä alan nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Tukiryhmät toimivat neuvoa-antavina tahoina ja niiden toiminta keskittyy pääasiassa alan teknisiin asioihin.

Tällä hetkellä toiminnassa on ​Vesi-, elintarvike- ja rehuanalytiikan sekä asumisterveystutkimusten viranomaisyhteistyön tekninen tukiryhmä (VERA).

 

tukiryhmä; tekninen