FINAS-päivä 2017

Teema: Akkreditointi ja tulevaisuus

FINAS-päivän 26.1.2017 esitykset: 

 

Aamupäivän ohjelma

FINAS-päivä 2017 avaus, Risto Suominen, FINAS

EA strategy and future scene of accreditationThomas Facklam, EA, European co-operation for Accreditation

Akkreditoinnin hyödynnettävyys nyt ja tulevaisuudessa,  Simo Hassi, CEOC,  International Confederation of Inspection and Certification Organisations

Ajankohtaista akkreditoinnista, Varpu Rantanen, FINAS

 

Rinnakkaisohjelma 1

Miten ennakoida asiakkaiden tarpeet laboratorioanalytiikassa, Pauliina Posti,  Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 

Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen,  Liisa Hartikka, Neste Oyj

Kyberturvallisuuden tila ja sähköinen tunnistamin, Heidi Kivekäs, Viestintävirasto

Nopeammin, avoimemmin, rohkeammin – mitä hyvältä viestinnältä tänään vaaditaan? Johanna Salomaa-Valkamo, Tukes

 

Rinnakkaisohjelma 2

Riskinarviointi osana toiminnan suunnittelua, Minna Päivinen, Tukes

Mukautuva pätevyysalue – mistä on kysymys?, Giselle Nick-Mäenpää, FINAS

Mukautuva pätevyysalue - hyödyntäminen käytännön laboratoriotyössä,  Sara Heilimo, Tullilaboratorio

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa, Katri Valli, Suomen Standardisoimisliitto

Kokonaisvaltainen laadunhallinta palvelujen tuottamisessa – case potilaan hoitoketju, Tuija Sinervo, FINAS

 

Rinnakkaisohjelma 3

Testausmenetelmien validoinnin suunnittelu, Margareta Hägg, FINAS

Laboratorioiden tietojärjestelmien kehitystyö ja uusien järjestelmien käyttöönotto, Annika Rökman, Mylab Oy

Laitteiden ja tilojen yhteiskäyttö Eeva Liisa Hartikainen, Suomen ympäristökeskus, Laboratoriokeskus

Metrologian peruskäsitteet uusissa kansissa Sari Saxholm, VTT MIKES Metrologia

Akkreditoidut vertailumittausjärjestäjät ja referenssimateriaalien tuottajat – tukemassa akkreditoitua teknistä toimintaa Jenni Harjuoja, FINAS