Lediga tjänster

FINAS söker tre bedömingsledare
​Vill du bli vår nya arbetskamrat? FINAS söker tre nya bedömningsledare. Skicka in din ansökan senast 23.5.2022 kl. 14:30.

ID: 32-688-2022
Elektronisk ansökning görs via Valtiolle portalen

Du kan också skicka in din ansökan per post till adressen nedan. Det är viktigt att markera både kuvertet och själva ansökan med tjänstens ID-nummer. Ansökningarna returneras ej.

    Säkerhets- och kemikalieverket Tukes
    PB 66
    00521 Helsingfors


tjänster; lediga