AKTUELLT

 

 

FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterad-juli-2019.aspx2019-07-16 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019FINAS Meddelande 10 är uppdaterat igen
FINAS Meddelande 10 uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterat.aspx2019-01-09 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateradFINAS Meddelande 10 uppdaterad.
Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Ackrediteringsbeslut-gjorda-på-basen-av-den-gamla-17025-standardversionen-är-giltiga-under-övergångsperioden-.aspx2018-12-16 22:00:00Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av en bedömning enligt ISO/IEC 17025:2005 standarden är giltiga fram till 30.11.2020.
FINAS publikationer uppdateradehttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/V1_P1_Meddelande10_publicerad.aspx2018-06-10 21:00:00FINAS publikationer uppdateradeFINAS publikationer Beslut P1, Krav V1 och Meddelande 10 har uppdaterats.
FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/ISO_17025_i_bruk.aspx2018-01-18 22:00:00FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Ackrediteringstjänsten FINAS har fastställt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, som ackrediteringskrav för testnings- och kalibreringslaboratorier fr.o.m. 17.1.2018.
Prislista 1.12.2017https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Prislista_2018.aspx2017-12-20 22:00:00Prislista 1.12.2017Ackrediteringstjänsten FINAS har publicerat en ny prislista som trätt i kraft 1.12.2017. Det har inte skett några förändringar till den tidigare prissättningen.
FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/finas_tiedote_10_uppdaterad_170823.aspx2017-08-20 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 21.8.2017
FINAS Kravet V1, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/finas_v1_2017_SV_publicerad.aspx2017-08-16 21:00:00FINAS Kravet V1, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdateradFINAS Kravet V1/2017, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdaterad. Reglerna ersätter de tidigare reglerna (FINAS V1/2016) och de trädde i kraft 17.8.2017 och gäller tillsvidare.
Världsackrediteringsdagen 9.6.2017https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/wad_2017_sv.aspx2017-06-06 21:00:00Världsackrediteringsdagen 9.6.2017Den 9 juni firas världsackrediteringsdagen (World Accreditation Day, WAD). Temat för i år är hur ackreditering ökar tilliten till byggande samt säkerheten och funktionaliteten i den byggda miljön.
FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Tiedote_10_publicerad_161222_se.aspx2016-12-21 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 22.12.2016
FINAS Prislista 2017 https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS_prislista_2017.aspx2016-12-18 22:00:00FINAS Prislista 2017 Ackrediteringstjänsten FINAS har publicerat prislistan för år 2017. Priserna är de samma som år 2016.
FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/meddelande_10_uppdaterats.aspx2016-10-09 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 10.10.2016.
FINAS Meddelande 10 uppdaterats, Meddelande 1 återtagits i brukhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS_Meddelande_10_uppdaterats_Meddelande_1_återtagits_i_bruk.aspx2016-06-30 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdaterats, Meddelande 1 återtagits i bruk
FINAS V1 uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-V1-uppdaterad.aspx2016-06-12 21:00:00FINAS V1 uppdaterad​​Krav V1/2016, Regler för hänvisning till ackreditering, har uppdaterad
NAH har accepterats som EA medlemhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/NAH_accepteras_EA_medlem.aspx2016-04-17 21:00:00NAH har accepterats som EA medlem
FINAS nya webbplats har öppnatshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-nya-webbplats-har-öppnats.aspx2016-03-29 21:00:00FINAS nya webbplats har öppnats Webbplatsen Finas.fi har nu helt och hållet förnyats. Webbplatsens textinnehåll finns förutom på finska också på svenska och engelska och webbplatsen har gjorts tillgänglig även med mobila apparater.
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) söker en gruppchef till ackrediteringsenhetenhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Säkerhets--och-kemikalieverket-(Tukes)-söker-en-gruppchef-till-ackrediteringsenheten.aspx2016-03-21 22:00:00Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) söker en gruppchef till ackrediteringsenheten Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) ackrediteringsenhet, ackrediteringstjänsten FINAS, är Finlands nationella ackrediteringsorgan som har till uppgift att tillhandahålla ackrediteringstjänster enligt de internationella kriterierna. Bland målgrupperna för ackrediteringen är laboratorier, besiktningsorgan, certifieringsorgan och verifieringsorganisationer.
Villkoren för ackrediteringsbeslutet har uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Villkoren-for-ackrediteringsbeslutet-har-uppdaterats.aspx2016-03-21 22:00:00Villkoren för ackrediteringsbeslutet har uppdaterats Ackrediteringstjänsten FINAS har uppdaterat villkoren för ackrediteringsbeslutet.
EA4-4-15 G:2015: Accreditation For Non-Destructive Testinghttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/EA4.aspx2015-08-25 21:00:00EA4-4-15 G:2015: Accreditation For Non-Destructive Testing EA:s (European co-operation for Accreditation) riktlinje för aktörer som arbetar med oförstörande provning (NDT) har uppdaterats. Den förra versionen var från 2003.
Standarder ISO 9001 och ISO 14001 uppdaterashttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Standarder-ISO-9001-och-ISO-14001-uppdateras.aspx2015-08-20 21:00:00Standarder ISO 9001 och ISO 14001 uppdateras The International Accreditation Forum (IAF) och the ISO Committee on Conformity Assessment (CASCO) har bestämt att övergångstiden för standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 är tre år från den tidpunkt när standarden offentliggörs.

aktuellt