Aktuellt

 

 

FINAS publikationer uppdateradehttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/V1_P1_Meddelande10_publicerad.aspx2018-06-10 21:00:00FINAS publikationer uppdateradeFINAS publikationer Beslut P1, Krav V1 och Meddelande 10 har uppdaterats.
FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/ISO_17025_i_bruk.aspx2018-01-18 22:00:00FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Ackrediteringstjänsten FINAS har fastställt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, som ackrediteringskrav för testnings- och kalibreringslaboratorier fr.o.m. 17.1.2018.
Prislista 1.12.2017https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Prislista_2018.aspx2017-12-20 22:00:00Prislista 1.12.2017Ackrediteringstjänsten FINAS har publicerat en ny prislista som trätt i kraft 1.12.2017. Det har inte skett några förändringar till den tidigare prissättningen.
FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/finas_tiedote_10_uppdaterad_170823.aspx2017-08-20 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 21.8.2017
FINAS Kravet V1, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/finas_v1_2017_SV_publicerad.aspx2017-08-16 21:00:00FINAS Kravet V1, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdateradFINAS Kravet V1/2017, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdaterad. Reglerna ersätter de tidigare reglerna (FINAS V1/2016) och de trädde i kraft 17.8.2017 och gäller tillsvidare.

 FINAS informerar

 

 

Hur hänvisar man till ackreditering?https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Referering_till_ackreditering.aspx2018-05-13 21:00:00Hur hänvisar man till ackreditering?Ackreditering är ett internationellt bevis på att en organisation är kompetent. Det område där kompetensen har bedömts framgår av kompetensområdet i ackrediteringsbeslutet. Referering till ackreditering
Vi utbildar experter till tekniska bedömarehttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Rekrytering_teknisk_bedomare.aspx2018-05-13 21:00:00Vi utbildar experter till tekniska bedömareFör ackrediteringen och därtill hörande bedömningsbesök behövs experter från olika branscher, som gör bedömningen. För dessa uppgifter utbildar FINAS tekniska bedömare. Våra bedömare är toppexperter inom sin bransch.Teknisk bedömare
Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/mikrobiologi_harmonisering.aspx2017-08-10 21:00:00Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi Som en central del av verksamheten hos ackrediteringstjänsten FINAS ingår att harmonisera branschspecifik bedömningsverksamhet. Vid bedömningen av den tekniska verksamheten som gäller mikrobiologi är viktiga teman bland annat kvalitetskontroll av odlingsmedier, fastställande och meddelande av mätosäkerhet samt nyttjande av centrala guider och anvisningar. mikrobiologi

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

 FINAS i Twitter

FINAS LinkedIn
Kontaktuppgifter

KundresponsAckrediteringstjänsten FINAS

PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)