Aktuellt

 

 

Världsackrediteringsdagen 9.6.2017https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/wad_2017_sv.aspx2017-06-06 21:00:00Världsackrediteringsdagen 9.6.2017Den 9 juni firas världsackrediteringsdagen (World Accreditation Day, WAD). Temat för i år är hur ackreditering ökar tilliten till byggande samt säkerheten och funktionaliteten i den byggda miljön.
FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Tiedote_10_publicerad_161222_se.aspx2016-12-21 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 22.12.2016
FINAS Prislista 2017 https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS_prislista_2017.aspx2016-12-18 22:00:00FINAS Prislista 2017 Ackrediteringstjänsten FINAS har publicerat prislistan för år 2017. Priserna är de samma som år 2016.
FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/meddelande_10_uppdaterats.aspx2016-10-09 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 10.10.2016.
FINAS Meddelande 10 uppdaterats, Meddelande 1 återtagits i brukhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS_Meddelande_10_uppdaterats_Meddelande_1_återtagits_i_bruk.aspx2016-06-30 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdaterats, Meddelande 1 återtagits i bruk

 Artiklar

 

 

Ny version av "Blue Guide"https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/ny_version_av_blue_guide.aspx2016-08-07 21:00:00Ny version av "Blue Guide"Ny version av "Blue Guide" om genomförandet av EU: s produktbestämmelser har publicerats.NLF;bedömning
År 2015 i FINAShttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Året-2015-i-FINAS.aspx2016-03-14 22:00:00År 2015 i FINAS År 2015 var ett år av förändringar för ackrediteringstjänsten FINAS. I början av året överfördes FINAS till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) organisation.bedömning;ackreditering
NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/NLF-anpassad-EU-lagstiftning-och-anmälda-organ.aspx2016-01-24 22:00:00NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organ FINAS och STM vill påminna aktörerna om tidtabellerna i anslutning till bedömningarna av direktiven och EU-förordningarna i enlighet med NLF-lagstiftningspaketetNLF;lagstiftning

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).
Ackrediteringstjänsten FINAS
PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)

Kontaktuppgifter

Kundrespons

 FINAS i Twitter