Etusivu

 Aktuellt

 

 

Katriina Luoma blir direktör för ackrediteringstjänsten FINAShttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Direktor_Katriina_Luoma.aspx2023-02-16 22:00:00Katriina Luoma blir direktör för ackrediteringstjänsten FINASMagistern i livsmedelsvetenskaper Katriina Luoma har utsetts till direktör för FINAS från och med 1.3.2023.
Prislista 1.1.2022https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Prislista-2022.aspx2022-01-13 22:00:00Prislista 1.1.2022Ackrediteringstjänsten FINAS har publicerat en prislista som grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning från den 22 december 2021.
Under coronapandemin genomförs bedömningarna i regel på distanshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/corona2.aspx2021-04-13 21:00:00Under coronapandemin genomförs bedömningarna i regel på distansTUKES har dragit upp riktlinjer för distansarbete fram till slutet av augusti 2021. Detta innebär att FINAS bedömningar fortsättningsvis i huvudsak genomförs som distansbedömningar.
Ändring i kompetensområdet – livsmedlen delas in i fem undergrupperhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Livsmedel_meddelande.aspx2020-06-10 21:00:00Ändring i kompetensområdet – livsmedlen delas in i fem undergrupperLivsmedel som matris i ackrediterade kompetenområden FINAS har i samarbete med Livsmedelsverket beslutit att dela in livsmedelsmatrisen i de ackrediterade kompetensområdena i fem undergrupper. I denna artikel redogör vi för bakgrunden till denna ändring och hur matriserna delas in. Dessutom redogörs för vilka åtgärder detta innebär för laboratorier vars kompetensområde innefattar matrisen livsmedel.
Meddelande om Coronaviruset och dess inverkan på vårens bedömningsbesökhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Meddelande-om-Coronaviruset-.aspx2020-03-16 22:00:00Meddelande om Coronaviruset och dess inverkan på vårens bedömningsbesökAckrediteringstjänsten FINAS har beslutat, att på grund av Coronavirusets infektionsrisk samt för förhindrande att viruset sprider sig, från och med vecka 13 övergå till bedömning på distans om möjligheten finns.

 FINAS informerar

 

 

Harmonisering av matrisen för fasta miljöprover i kompetensområdethttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/fasta_miljöprover.aspx2023-08-07 21:00:00Harmonisering av matrisen för fasta miljöprover i kompetensområdetFINAS har i samarbete med en expertgrupp harmoniserat matriserna för fasta miljöprover i de ackrediterade kompetensområdena. I detta informationsbrev berättar vi om bakgrunden och motiveringen till arbetet som utförts. Dessutom ges information om framtida rutiner i laboratorier vars kompetensområde omfattar matriser för olika fasta miljöprover.
En förändring i blanketten om sammanfattning över bedömningsbesöket och dess inverkan på bedömningsprocessenhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Forandring_i_sammanfattningv2.aspx2020-06-30 21:00:00En förändring i blanketten om sammanfattning över bedömningsbesöket och dess inverkan på bedömningsprocessenFINAS har i bruk på bedömningsbesök blanketten om sammanfattning av bedömningsbesöket. I den skrivs det kort om bedömningens resultat samt i bedömningen observerade avvikelser. I behandlingen av avvikelserna har det skett förändringar under början av år 2020.
Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Kundbulletin-Juli-2019.aspx2019-07-18 21:00:00Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerFörteckningen över ansvarspersoner har använts mellan FINAS och kunden för att upprätthålla information om ansvarspersoner och möjliga förändringar i ansvarspersoner i den ackrediterade verksamheten. FINAS avstår från denna blankett. kundbulletin;krav;ansvarperson;ackreditering

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).
FINAS LinkedIn
Kontaktuppgifter

Kundrespons​

Ackrediteringstjänsten FINAS
PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)