Aktuellt

 

 

Under coronapandemin genomförs bedömningarna i regel på distanshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/corona2.aspx2021-04-13 21:00:00Under coronapandemin genomförs bedömningarna i regel på distansTUKES har dragit upp riktlinjer för distansarbete fram till slutet av augusti 2021. Detta innebär att FINAS bedömningar fortsättningsvis i huvudsak genomförs som distansbedömningar.
Två bedömningsledare sökeshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/2tjanster.aspx2020-09-23 21:00:00Två bedömningsledare sökesFINAS söker två bedömningsledare.
Ändring i kompetensområdet – livsmedlen delas in i fem undergrupperhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Livsmedel_meddelande.aspx2020-06-10 21:00:00Ändring i kompetensområdet – livsmedlen delas in i fem undergrupperLivsmedel som matris i ackrediterade kompetenområden FINAS har i samarbete med Livsmedelsverket beslutit att dela in livsmedelsmatrisen i de ackrediterade kompetensområdena i fem undergrupper. I denna artikel redogör vi för bakgrunden till denna ändring och hur matriserna delas in. Dessutom redogörs för vilka åtgärder detta innebär för laboratorier vars kompetensområde innefattar matrisen livsmedel.
Meddelande om Coronaviruset och dess inverkan på vårens bedömningsbesökhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Meddelande-om-Coronaviruset-.aspx2020-03-16 22:00:00Meddelande om Coronaviruset och dess inverkan på vårens bedömningsbesökAckrediteringstjänsten FINAS har beslutat, att på grund av Coronavirusets infektionsrisk samt för förhindrande att viruset sprider sig, från och med vecka 13 övergå till bedömning på distans om möjligheten finns.
FINAS Meddelande 10 uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterad-2020-feb.aspx2020-02-27 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateradVi har uppdaterat FINAS Meddelande 10.

 FINAS informerar

 

 

En förändring i blanketten om sammanfattning över bedömningsbesöket och dess inverkan på bedömningsprocessenhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Forandring_i_sammanfattningv2.aspx2020-06-30 21:00:00En förändring i blanketten om sammanfattning över bedömningsbesöket och dess inverkan på bedömningsprocessenFINAS har i bruk på bedömningsbesök blanketten om sammanfattning av bedömningsbesöket. I den skrivs det kort om bedömningens resultat samt i bedömningen observerade avvikelser. I behandlingen av avvikelserna har det skett förändringar under början av år 2020.
Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Kundbulletin-Juli-2019.aspx2019-07-18 21:00:00Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerFörteckningen över ansvarspersoner har använts mellan FINAS och kunden för att upprätthålla information om ansvarspersoner och möjliga förändringar i ansvarspersoner i den ackrediterade verksamheten. FINAS avstår från denna blankett. kundbulletin;krav;ansvarperson;ackreditering
Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/blogg_Ackreditering_ar_en_sak_pa_varldsniva.aspx2018-12-20 22:00:00Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåKompetensbedömning och särskilt ordet ackreditering är så gott som okända för många. Vad är det frågan om?ackreditering

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

 FINAS i Twitter

FINAS LinkedIn
Kontaktuppgifter

KundresponsAckrediteringstjänsten FINAS

PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)