Aktuellt

 

 

Meddelande om Coronaviruset och dess inverkan på vårens bedömningsbesökhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Meddelande-om-Coronaviruset-.aspx2020-03-16 22:00:00Meddelande om Coronaviruset och dess inverkan på vårens bedömningsbesökAckrediteringstjänsten FINAS har beslutat, att på grund av Coronavirusets infektionsrisk samt för förhindrande att viruset sprider sig, från och med vecka 13 övergå till bedömning på distans om möjligheten finns.
FINAS Meddelande 10 uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterad-2020-feb.aspx2020-02-27 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateradVi har uppdaterat FINAS Meddelande 10.
FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterad-juli-2019.aspx2019-07-16 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019FINAS Meddelande 10 är uppdaterat igen
FINAS Meddelande 10 uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterat.aspx2019-01-09 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateradFINAS Meddelande 10 uppdaterad.
Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Ackrediteringsbeslut-gjorda-på-basen-av-den-gamla-17025-standardversionen-är-giltiga-under-övergångsperioden-.aspx2018-12-16 22:00:00Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av en bedömning enligt ISO/IEC 17025:2005 standarden är giltiga fram till 30.11.2020.

 FINAS informerar

 

 

Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Kundbulletin-Juli-2019.aspx2019-07-18 21:00:00Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerFörteckningen över ansvarspersoner har använts mellan FINAS och kunden för att upprätthålla information om ansvarspersoner och möjliga förändringar i ansvarspersoner i den ackrediterade verksamheten. FINAS avstår från denna blankett. kundbulletin;krav;ansvarperson;ackreditering
Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/blogg_Ackreditering_ar_en_sak_pa_varldsniva.aspx2018-12-20 22:00:00Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåKompetensbedömning och särskilt ordet ackreditering är så gott som okända för många. Vad är det frågan om?ackreditering
Hur hänvisar man till ackreditering?https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Referering_till_ackreditering.aspx2018-05-13 21:00:00Hur hänvisar man till ackreditering?Ackreditering är ett internationellt bevis på att en organisation är kompetent. Det område där kompetensen har bedömts framgår av kompetensområdet i ackrediteringsbeslutet. Referering till ackreditering

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

 FINAS i Twitter

FINAS LinkedIn
Kontaktuppgifter

KundresponsAckrediteringstjänsten FINAS

PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)