Aktuellt

 

 

FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterad-juli-2019.aspx2019-07-16 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019FINAS Meddelande 10 är uppdaterat igen
FINAS Meddelande 10 uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterat.aspx2019-01-09 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateradFINAS Meddelande 10 uppdaterad.
Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Ackrediteringsbeslut-gjorda-på-basen-av-den-gamla-17025-standardversionen-är-giltiga-under-övergångsperioden-.aspx2018-12-16 22:00:00Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av en bedömning enligt ISO/IEC 17025:2005 standarden är giltiga fram till 30.11.2020.
FINAS publikationer uppdateradehttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/V1_P1_Meddelande10_publicerad.aspx2018-06-10 21:00:00FINAS publikationer uppdateradeFINAS publikationer Beslut P1, Krav V1 och Meddelande 10 har uppdaterats.
FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/ISO_17025_i_bruk.aspx2018-01-18 22:00:00FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Ackrediteringstjänsten FINAS har fastställt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, som ackrediteringskrav för testnings- och kalibreringslaboratorier fr.o.m. 17.1.2018.

 FINAS informerar

 

 

Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/blogg_Ackreditering_ar_en_sak_pa_varldsniva.aspx2018-12-20 22:00:00Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåKompetensbedömning och särskilt ordet ackreditering är så gott som okända för många. Vad är det frågan om?ackreditering
Hur hänvisar man till ackreditering?https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Referering_till_ackreditering.aspx2018-05-13 21:00:00Hur hänvisar man till ackreditering?Ackreditering är ett internationellt bevis på att en organisation är kompetent. Det område där kompetensen har bedömts framgår av kompetensområdet i ackrediteringsbeslutet. Referering till ackreditering
Vi utbildar experter till tekniska bedömarehttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Rekrytering_teknisk_bedomare.aspx2018-05-13 21:00:00Vi utbildar experter till tekniska bedömareFör ackrediteringen och därtill hörande bedömningsbesök behövs experter från olika branscher, som gör bedömningen. För dessa uppgifter utbildar FINAS tekniska bedömare. Våra bedömare är toppexperter inom sin bransch.Teknisk bedömare

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

 FINAS i Twitter

FINAS LinkedIn
Kontaktuppgifter

KundresponsAckrediteringstjänsten FINAS

PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)