Aktuellt

 

 

FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/finas_tiedote_10_uppdaterad_170823.aspx2017-08-20 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 21.8.2017
FINAS Kravet V1, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/finas_v1_2017_SV_publicerad.aspx2017-08-16 21:00:00FINAS Kravet V1, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdateradFINAS Kravet V1/2017, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdaterad. Reglerna ersätter de tidigare reglerna (FINAS V1/2016) och de trädde i kraft 17.8.2017 och gäller tillsvidare.
Världsackrediteringsdagen 9.6.2017https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/wad_2017_sv.aspx2017-06-06 21:00:00Världsackrediteringsdagen 9.6.2017Den 9 juni firas världsackrediteringsdagen (World Accreditation Day, WAD). Temat för i år är hur ackreditering ökar tilliten till byggande samt säkerheten och funktionaliteten i den byggda miljön.
FINAS Meddelande 10 uppdateratshttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Tiedote_10_publicerad_161222_se.aspx2016-12-21 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateratsMeddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 22.12.2016
FINAS Prislista 2017 https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS_prislista_2017.aspx2016-12-18 22:00:00FINAS Prislista 2017 Ackrediteringstjänsten FINAS har publicerat prislistan för år 2017. Priserna är de samma som år 2016.

 Artiklar

 

 

Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/mikrobiologi_harmonisering.aspx2017-08-10 21:00:00Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi Som en central del av verksamheten hos ackrediteringstjänsten FINAS ingår att harmonisera branschspecifik bedömningsverksamhet. Vid bedömningen av den tekniska verksamheten som gäller mikrobiologi är viktiga teman bland annat kvalitetskontroll av odlingsmedier, fastställande och meddelande av mätosäkerhet samt nyttjande av centrala guider och anvisningar. mikrobiologi
Ny version av "Blue Guide"https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/ny_version_av_blue_guide.aspx2016-08-07 21:00:00Ny version av "Blue Guide"Ny version av "Blue Guide" om genomförandet av EU: s produktbestämmelser har publicerats.NLF;bedömning
År 2015 i FINAShttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Året-2015-i-FINAS.aspx2016-03-14 22:00:00År 2015 i FINAS År 2015 var ett år av förändringar för ackrediteringstjänsten FINAS. I början av året överfördes FINAS till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) organisation.bedömning;ackreditering
NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/NLF-anpassad-EU-lagstiftning-och-anmälda-organ.aspx2016-01-24 22:00:00NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organ FINAS och STM vill påminna aktörerna om tidtabellerna i anslutning till bedömningarna av direktiven och EU-förordningarna i enlighet med NLF-lagstiftningspaketetNLF;lagstiftning

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).
Ackrediteringstjänsten FINAS
PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)

Kontaktuppgifter

Kundrespons

 FINAS i Twitter