Aktuellt

 

 

FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterad-juli-2019.aspx2019-07-16 21:00:00FINAS Meddelande 10 uppdaterad juli 2019FINAS Meddelande 10 är uppdaterat igen
FINAS Meddelande 10 uppdateradhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/FINAS-Meddelande-10-uppdaterat.aspx2019-01-09 22:00:00FINAS Meddelande 10 uppdateradFINAS Meddelande 10 uppdaterad.
Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/Ackrediteringsbeslut-gjorda-på-basen-av-den-gamla-17025-standardversionen-är-giltiga-under-övergångsperioden-.aspx2018-12-16 22:00:00Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av den gamla 17025 standardversionen är giltiga under övergångsperioden Ackrediteringsbeslut gjorda på basen av en bedömning enligt ISO/IEC 17025:2005 standarden är giltiga fram till 30.11.2020.
FINAS publikationer uppdateradehttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/V1_P1_Meddelande10_publicerad.aspx2018-06-10 21:00:00FINAS publikationer uppdateradeFINAS publikationer Beslut P1, Krav V1 och Meddelande 10 har uppdaterats.
FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/Sidor/ISO_17025_i_bruk.aspx2018-01-18 22:00:00FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Ackrediteringstjänsten FINAS har fastställt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, som ackrediteringskrav för testnings- och kalibreringslaboratorier fr.o.m. 17.1.2018.

 FINAS informerar

 

 

Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Kundbulletin-Juli-2019.aspx2019-07-18 21:00:00Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerFörteckningen över ansvarspersoner har använts mellan FINAS och kunden för att upprätthålla information om ansvarspersoner och möjliga förändringar i ansvarspersoner i den ackrediterade verksamheten. FINAS avstår från denna blankett. kundbulletin;krav;ansvarperson;ackreditering
Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/blogg_Ackreditering_ar_en_sak_pa_varldsniva.aspx2018-12-20 22:00:00Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåKompetensbedömning och särskilt ordet ackreditering är så gott som okända för många. Vad är det frågan om?ackreditering
Hur hänvisar man till ackreditering?https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Referering_till_ackreditering.aspx2018-05-13 21:00:00Hur hänvisar man till ackreditering?Ackreditering är ett internationellt bevis på att en organisation är kompetent. Det område där kompetensen har bedömts framgår av kompetensområdet i ackrediteringsbeslutet. Referering till ackreditering

Ackrediteringstjänsten  FINAS är en avdelning inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

 FINAS i Twitter

FINAS LinkedIn
Kontaktuppgifter

KundresponsAckrediteringstjänsten FINAS

PB 66 (Semaforbron 12 B)​ 
00521 HELSINGFORS
Tfn 029 5052 000 (växel)