Logga in

Artiklar

 

 

Harmonisering av matrisen för fasta miljöprover i kompetensområdethttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/fasta_miljöprover.aspx2023-08-07 21:00:00Harmonisering av matrisen för fasta miljöprover i kompetensområdetFINAS har i samarbete med en expertgrupp harmoniserat matriserna för fasta miljöprover i de ackrediterade kompetensområdena. I detta informationsbrev berättar vi om bakgrunden och motiveringen till arbetet som utförts. Dessutom ges information om framtida rutiner i laboratorier vars kompetensområde omfattar matriser för olika fasta miljöprover.
En förändring i blanketten om sammanfattning över bedömningsbesöket och dess inverkan på bedömningsprocessenhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Forandring_i_sammanfattningv2.aspx2020-06-30 21:00:00En förändring i blanketten om sammanfattning över bedömningsbesöket och dess inverkan på bedömningsprocessenFINAS har i bruk på bedömningsbesök blanketten om sammanfattning av bedömningsbesöket. I den skrivs det kort om bedömningens resultat samt i bedömningen observerade avvikelser. I behandlingen av avvikelserna har det skett förändringar under början av år 2020.
Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Kundbulletin-Juli-2019.aspx2019-07-18 21:00:00Kundbulletin: Ackrediteringsenheten FINAS kommer att sluta använda förteckningen över ansvarspersonerFörteckningen över ansvarspersoner har använts mellan FINAS och kunden för att upprätthålla information om ansvarspersoner och möjliga förändringar i ansvarspersoner i den ackrediterade verksamheten. FINAS avstår från denna blankett. kundbulletin;krav;ansvarperson;ackreditering
Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/blogg_Ackreditering_ar_en_sak_pa_varldsniva.aspx2018-12-20 22:00:00Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivåKompetensbedömning och särskilt ordet ackreditering är så gott som okända för många. Vad är det frågan om?ackreditering
Hur hänvisar man till ackreditering?https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Referering_till_ackreditering.aspx2018-05-13 21:00:00Hur hänvisar man till ackreditering?Ackreditering är ett internationellt bevis på att en organisation är kompetent. Det område där kompetensen har bedömts framgår av kompetensområdet i ackrediteringsbeslutet. Referering till ackreditering
Vi utbildar experter till tekniska bedömarehttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Rekrytering_teknisk_bedomare.aspx2018-05-13 21:00:00Vi utbildar experter till tekniska bedömareFör ackrediteringen och därtill hörande bedömningsbesök behövs experter från olika branscher, som gör bedömningen. För dessa uppgifter utbildar FINAS tekniska bedömare. Våra bedömare är toppexperter inom sin bransch.Teknisk bedömare
Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/mikrobiologi_harmonisering.aspx2017-08-10 21:00:00Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi Som en central del av verksamheten hos ackrediteringstjänsten FINAS ingår att harmonisera branschspecifik bedömningsverksamhet. Vid bedömningen av den tekniska verksamheten som gäller mikrobiologi är viktiga teman bland annat kvalitetskontroll av odlingsmedier, fastställande och meddelande av mätosäkerhet samt nyttjande av centrala guider och anvisningar. mikrobiologi
Ny version av "Blue Guide"https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/ny_version_av_blue_guide.aspx2016-08-07 21:00:00Ny version av "Blue Guide"Ny version av "Blue Guide" om genomförandet av EU: s produktbestämmelser har publicerats.NLF;bedömning
År 2015 i FINAShttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Året-2015-i-FINAS.aspx2016-03-14 22:00:00År 2015 i FINAS År 2015 var ett år av förändringar för ackrediteringstjänsten FINAS. I början av året överfördes FINAS till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) organisation.bedömning;ackreditering
NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/NLF-anpassad-EU-lagstiftning-och-anmälda-organ.aspx2016-01-24 22:00:00NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organ FINAS och STM vill påminna aktörerna om tidtabellerna i anslutning till bedömningarna av direktiven och EU-förordningarna i enlighet med NLF-lagstiftningspaketetNLF;lagstiftning


 

artiklar