Artiklar

 

 

Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/mikrobiologi_harmonisering.aspx2017-08-10 21:00:00Harmonisering av teknisk bedömningsverksamhet som gäller mikrobiologi Som en central del av verksamheten hos ackrediteringstjänsten FINAS ingår att harmonisera branschspecifik bedömningsverksamhet. Vid bedömningen av den tekniska verksamheten som gäller mikrobiologi är viktiga teman bland annat kvalitetskontroll av odlingsmedier, fastställande och meddelande av mätosäkerhet samt nyttjande av centrala guider och anvisningar. mikrobiologi
Ny version av "Blue Guide"https://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/ny_version_av_blue_guide.aspx2016-08-07 21:00:00Ny version av "Blue Guide"Ny version av "Blue Guide" om genomförandet av EU: s produktbestämmelser har publicerats.NLF;bedömning
År 2015 i FINAShttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/Året-2015-i-FINAS.aspx2016-03-14 22:00:00År 2015 i FINAS År 2015 var ett år av förändringar för ackrediteringstjänsten FINAS. I början av året överfördes FINAS till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) organisation.bedömning;ackreditering
NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organhttps://www.finas.fi/sites/sv/aktuellt/artiklar/Sidor/NLF-anpassad-EU-lagstiftning-och-anmälda-organ.aspx2016-01-24 22:00:00NLF-anpassad EU-lagstiftning och anmälda organ FINAS och STM vill påminna aktörerna om tidtabellerna i anslutning till bedömningarna av direktiven och EU-förordningarna i enlighet med NLF-lagstiftningspaketetNLF;lagstiftning


 

artiklar