Söka ackreditering


Ansökan om ackreditering eller bedömning görs med en skriftlig ansökan som skickas in till FINAS. Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande samt en beskrivning av den verksamhet som ska bedömas, dvs. det kompetensområde som ansökan gäller.

Ansökningsblanketter och uppgifter om bilagor som ska lämnas in med ansökan finns bakom vidstående länkar.

Genom att lämna in en ansökan förbinder sig den sökande att tillhandahålla FINAS de uppgifter som behövs för bedömningen av kompetensen och godkänner de bedömningsåtgärder som ackrediteringstjänsten FINAS angett.

FINAS granskar ansökningarna och utreder den sökandes behov samt tillsammans med den sökande eventuella lagstadgade och övriga krav som ska beaktas i handläggningen av ansökan. FINAS tar kontakt med kunden när ansökan kommer in och handläggningen går vidare.

Ackrediteringskraven för olika kundgrupper presenteras i beslutet FINAS P1 och de guider som kompletterar dem i meddelandet FINAS Meddelande 10.

Ackrediteringsprocessen och målsättningen för handläggningstiden beskrivs närmare här.

ackrediteringskraven; bedömning; ackreditering