Rättelseyrkanden, besvär och kundrespons


​FINAS förbinder sig att behandla rättelseyrkanden och besvär som gäller dess verksamhet utan dröjsmål och på ett oberoende och opartiskt sätt.

Kunden har i enlighet med förvaltningsförfarandet rätt att yrka på rättelse i beslut om ackreditering eller bedömningsutlåtanden som utfärdats av ackrediteringstjänsten FINAS. Anvisningar om rättelseyrkande finns med som bilaga till ackrediteringsbeslutet och finns även att få hos FINAS.

FINAS önskar få respons på sin verksamhet. Kunderna har möjlighet att lämna respons på genomförandet av bedömningsprocessen, bedömningsgruppens agerande, bedömningsrapporterna och annat som gäller FINAS verksamhet. Respons kan lämnas fritt formulerad skriftligen (akkreditointi (at) finas.fi) eller muntligen. All kundrespons beaktas vid vidareutvecklingen av FINAS verksamhet.

 

 

 

respons; besvär; rättelseyrkanden