Rättelsebegäran till beslut och bedömningsutlåtanden, till beslut hörande besvär samt till verksamheten och bedömningsprocessen hörande kundrespons

​​​​​​​​​​
Ackrediteringstjänsten FINAS förbinder sig att behandla rättelseyrkanden och besvär som gäller dess verksamhet utan dröjsmål och på ett oberoende och opartiskt sätt.

Om mottagaren av beslut och bedömningsutlåtanden konstaterar, att det i av FINAS gjorda beslut eller bedömningsutlåtande eller i deras bilagor finns saker som fodrar rättelse eller skrivfel, skall mottagaren meddela FINAS (akkreditointi (at) finas.fi). FINAS behandlar rättelsebegäran angående beslut eller bedömningsutlåtanden samt ger vid behov ett korrigerat beslut/bedömningsutlåtande.

Kunden har i enlighet med förvaltningsförfarandet rätt att överklaga av FINAS gjorda beslut till förvaltningsdomstolen. Anvisningar om förfarandet finns med som bilaga till ackrediteringsbeslutet och fås hos FINAS.

FINAS önskar få respons på sin verksamhet. Kunderna har möjlighet att lämna feedback på genomförandet av bedömningsprocessen, bedömningsgruppens agerande, bedömningsrapporterna och annat som gäller FINAS verksamhet. Kundrespons kan lämnas fritt formulerad skriftligen (akkreditointi (at) finas.fi) eller muntligen eller via feedbackformuläret. Kundrespons beaktas vid vidareutvecklingen av FINAS verksamhet.​​​

 

 

 

respons; besvär; rättelseyrkanden

 Mer information