Hänvisning till ackreditering


I samband med att ackreditering beviljas får kunden ett ackrediteringsmärke. Användningen av märket i rapporter och intyg som ges som resultat av den ackrediterade verksamheten påvisar kompetensen i fråga om resultaten. Det är frivilligt att använda sig av märket, men om ackrediteringsmärket eller någon annan entydig hänvisning till ackrediteringen saknas i samband med resultaten, kan man inte hänvisa till den kompetens som ackrediteringen påvisar. Kunden kan använda sig av ackrediteringen även i annan kommunikation. Reglerna om hänvisning till ackreditering finns angivna i kravdokumentet FINAS V1.

Kunder som ackrediterats av FINAS får ange att deras verksamhet omfattas av internationella avtal genom att använda de internationella ackrediteringsbeteckningarna som anknyter till avtalen IAF MLA och ILAC MRA. Instruktioner om användningen av internationella ackrediteringsbeteckningar finns i kravdokumentet FINAS V1.


 

ILAC; IAF; ackrediteringsmärke; ackreditering