Anlitande av utländska bedömare


I FINAS bedömningsgrupp kan även ingå utländska bedömare. De utländska bedömare som i regel anlitas har fått kompetens som tekniska bedömare i sina hemländer, och de har erfarenhet av ackrediteringsbedömningar i sina egna länder. Utländska bedömare anlitas då lämplig expertis inte hittas i Finland eller då de finländska bedömarna är jäviga.

Anlitandet av en utländsk teknisk bedömare avtalas alltid med kunden. FINAS ser till att den utländska bedömaren får tillräckligt med stöd för att kunna agera som bedömare i Finland. Detta innebär att personen i fråga har tillräcklig kunskap om FINAS bedömningsprinciper. FINAS bedömningsledare eller en annan stödperson från FINAS kan agera som stöd i samband med bedömningen. Stödpersonen garanterar att den utländska bedömaren agerar enligt FINAS principer. Stödpersonens närvaro medför inga extra kostnader för kunden.

Den utländska bedömaren ska ha tillgång till förhandsmaterial så att han eller hon kan göra sig förtrogen med den verksamhet som ska bedömas. Det är i första hand kundens uppgift att leverera tillräckligt med material på ett annat språk. FINAS kan också låta översätta materialet, varvid översättningskostnaderna debiteras av kunden.

Väsentligt material för bedömningen är till exempel en beskrivning av organisationen (ansvariga personer), information om de använda metoderna och anordningarna, organisationens nyckeltal (verksamhetens volym, kunder) samt ett sammandrag över intern och extern kvalitetskontroll (främst resultaten).  Dessutom ska den utländska bedömarens specialönskemål beaktas.

bedömning; utländskbedömare