Anlitande av utländsk teknisk bedömare


I FINAS bedömningsgrupp kan utöver finländska tekniska bedömare och experter även ingå utländska bedömare. De utländska bedömare som i regel anlitas har fått kompetens som tekniska bedömare i sina hemländer, och de har erfarenhet av ackrediteringsbedömningar i sina egna länder.

Anlitandet av en utländsk teknisk bedömare diskuteras alltid först med kunden. Vid bedömningsbesöket har den utländska bedömaren i allmänhet antingen FINAS bedömningsledare eller en annan stödperson från FINAS med sig som stöd. Stödpersonens närvaro medför inga extra kostnader för kunden. 

Den utländska bedömaren ska ha tillgång till förhandsmaterial så att han eller hon kan göra sig förtrogen med den verksamhet som ska bedömas. Det är i första hand kundens uppgift att leverera tillräckligt med material på ett annat språk. FINAS kan också sköta översättningen av materialet, varvid översättningskostnaderna debiteras av kunden.

Väsentligt material för bedömningen kan vara en beskrivning av organisationen (ansvariga personer), information om de använda metoderna och anordningarna, organisationens nyckeltal (verksamhetens volym, kunder) samt ett sammandrag över intern och extern kvalitetskontroll (främst resultaten).  Dessutom ska den utländska bedömarens/expertens specialönskemål beaktas.

 

 

bedömning; utländskbedömare