Vi utbildar experter till tekniska bedömare

2018-05-14
För ackrediteringen och därtill hörande bedömningsbesök behövs experter från olika branscher, som gör bedömningen. För dessa uppgifter utbildar FINAS tekniska bedömare. Våra bedömare är toppexperter inom sin bransch.

Krav på dem som verkar som bedömare:
• Flera års praktisk erfarenhet av och kunnande om verksamheten som är föremål för bedömning
• Uppdaterad kunskap om branschen
• Lämplighet för uppgiften som bedömare, särskilt bra interaktionsfärdigheter samt goda muntliga och skriftliga färdigheter
• Erfarenhet av att verka som intern auditerare räknas som merit

 

Ackreditering söks idag också för nya områden
Nya kompetenta tekniska bedömare behövs kontinuerligt i en föränderlig värld. Våra kunder verkar inom olika branscher.


Hur blir du behörig som teknisk bedömare?
Vi söker kontinuerligt nya bedömare för olika branscher. Vi ordnar kurser, där du får de grundläggande uppgifterna om vad arbetet som bedömare innebär. För prakticerande bedömare ordnas efter detta individuell träning.
Tidpunkt för kurserna (på finska) och ett mer detaljerat program finns här


Om du är intresserad av uppgiften som teknisk bedömare och du vill ha mer information, kontakta oss!

Teknisk bedömare