Under coronapandemin genomförs bedömningarna i regel på distans

2021-04-14
TUKES har dragit upp riktlinjer för distansarbete fram till slutet av augusti 2021. Detta innebär att FINAS bedömningar fortsättningsvis i huvudsak genomförs som distansbedömningar.

Bedömningar på plats görs endast i särskilda fall. I samband med planeringen görs en skild riskbedömning för bedömningsbesöket där vi avväger huruvida en bedömning på plats är möjlig att genomföra:

  • med riskbedömning avses här både hälsofaktorer och risker som kan påverka bedömningens slutresultat
  • i riskbedömningen beaktas bl.a. distansen till kunden, resesätt, övernattning, ifall företagets olika verksamheter bedöms under flera dagar, storleken på bedömargruppen och företaget som bedöms
  • på basen av riskbedömningen kan en del av bedömningen ske på distans och en del på plats
  • i första hand görs bedömning på plats då en ny kund ansöker om ackreditering samt vid kontroll av fältverksamhet hos redan ackrediterade kunder
  • distansbedömningen kan kompletteras med bedömning på plats senare
  • om bedömning på plats inte är möjligt är målsättningen att observera verksamheten med hjälp av en videoförbindelse (t.ex. kameraförbindelse via Teams)

FINAS följer med utvecklingen av pandemin och vid behov ändrar vi vår praxis. Vi tar kontakt med kunden och kommer överens om bedömningen i normal ordning. 

Ifall ni har frågor kring hur bedömningen kan genomföras ber vi er kontakta oss på adressen akkreditointi@finas.fi

​​​

corona