Logga in

FINAS publikationer uppdaterade

2018-06-11
FINAS publikationer Beslut P1, Krav V1 och Meddelande 10 har uppdaterats.

Beslut P1/2018
FINAS Beslut P1/2018, Krav gällande ackrediteringsverksamheten, trädde i kraft 11.6.2018.

För ackreditering av provnings- och kalibreringslaboratorier fastställs som krav
- SFS EN ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- Standarden ersätter kravet SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. Övergångstid tills 30.11.2020

För bedömning av kompetensen fastställs som krav
- SFS-EN ISO/IEC 17011: 2017 Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- Standarden ersätter kravet SFS-EN ISO/IEC 17011:2004. Övergångstid tills 30.11.2020.

Beslut P1


Krav V1/2018

FINAS Krav V1/2018, Regler for hänvisning till ackreditering, ersätter de tidigare reglerna (FINAS V1/2017) och de trädde i kraft 11.6.2018 och gäller tillsvidare.

I reglerna har man beaktat de nya kraven för organisationer som utför personcertifiering. Exemplet på ackrediteringsmärket EN ISO/IEC 17021-1 har uppdaterats. Till punkt 7.3 och 7.4 har lagts till referensdokument för användningen av IAF MLA och ILAC MRA ackrediteringsmärkena. Referenserna i punkt 4 har uppdaterats.

FINAS Krav V1/2018


Meddelande 10, 11.6.2018
En uppdatering av Meddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten trädde i kraft 11.6.2018.

Meddelande 10
Meddelande 10 ändringar