Tekniska stödgrupper


Som stöd för sin verksamhet har ackrediteringstjänsten FINAS tekniska stödgrupper som består av experter.

Målet med stödgrupperna är att hjälpa FINAS att utveckla bedömningarna genom att fungera som informationskanaler mellan FINAS och experter i branschen samt lyfta fram åsikter om det rådande läget och framtidsutsikterna i branschen. Stödgrupperna fungerar som rådgivande instanser och deras verksamhet gäller i huvudsak tekniska frågor i branschen.

För närvarandet har FINAS tekniska stödgrupper för klinisk analys samt för vatten-, livsmedels- och foderanalyser och undersökning av boendehälsa (VERA).

 

 

stödgrupper; bedömning