Anlita ackrediterade tjänster i olika länder


Resultatens godtagbarhet

Ett företag eller en myndighet som verkar i ett annat land kan med stöd av de internationella avtalen försäkra sig om att ackreditering som utfärdats av FINAS är godtagbart i dess eget land. På motsvarande sätt kan finländska företag och myndigheter försäkra sig om att en ackreditering som utfärdats i ett annat land är godtagbart i Finland. Uppgifterna om de gällande internationella avtalen kan kontrolleras genom att ta kontakt med det nationella ackrediteringsorganet, som i Finland är FINAS. Information finns också på webbplatserna för de internationella organisationerna i ackrediteringsbranschen (EA, ILAC, IAF). Parterna i de internationella MLA/MRA anges på dessa webbplatser. Förutsättningen för godkännande som baseras på internationella avtal är att det ackrediterade organet i sina resultat hänvisar till en ackreditering som utfärdats av ett ackrediteringsorgan som omfattas av dessa avtal.

 

Internationella ackrediteringsmärken
FINAS har sedan 2014 antecknat det europeiska EA MLA-avtalet i alla ackrediterade kompetensområden som avtalet gäller. Dessa kompetensområden har texten: FINAS har undertecknat det multilaterala avtalet om ackreditering inom European cooperation for Accreditation (EA). Ackrediterade organ kan ansluta motsvarande text till sina resultat. Organ som ackrediterats av FINAS får också ange att deras verksamhet omfattas av internationella avtal genom att använda de internationella ackrediteringsmärkena som anknyter till avtalen IAF MLA och ILAC MRA (ackrediteringsmärken för ILAC MRA och IAF MLA). Införandet av ackrediteringsmärkena beskrivs i dokument V1, och FINAS ger mer information om ansökan om dessa ackrediteringsmärken.


ILAC MRA -ackrediteringsmärket
​​​IAF MLA -ackrediteringsmärket

 

 

kompetensområden; ackrediteringsorganet; godtagbart; ackrediteringsmärken