Logga in

En förändring i blanketten om sammanfattning över bedömningsbesöket och dess inverkan på bedömningsprocessen

2020-07-01
FINAS har i bruk på bedömningsbesök blanketten om sammanfattning av bedömningsbesöket. I den skrivs det kort om bedömningens resultat samt i bedömningen observerade avvikelser. I behandlingen av avvikelserna har det skett förändringar under början av år 2020.

​​​​​FINAS verkar enligt kraven i standarden SFS-EN ISO/IEC 17011:2017 (Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse). Den här standardens krav gäller i huvudsak ackrediteringsorganisationen. En del av kraven riktar sig mot ackrediteringsprocessen, då standardens krav även gäller den bedömda kunden.

Ett nytt krav i standarden SFS-EN ISO/IEC 17011:2017 är, att ackrediteringsorganisationen skall förutsätta att den bedömda kunden skall analysera orsakerna till avvikelsen samt att vid orsaksanalysen även undersöka avvikelsens inverkan på verksamheten. FINAS har tagit i bruk i februari 2020 en uppdaterad avvikelseblankett, som styr den bedömda kunden att märka de ifrågavarande kraven. 
Vi vill dessutom poängtera för våra kunder det förnyade praxisen. När det på bedömningsbesöket har skrivits en avvikelse, gör den bedömda kunden dit en rotorsaksanalys genom att analysera även avvikelsens omfattning eller inverkan på verksamheten, till exempel felaktiga resultats inverkan på de andra resultaten under samma tidsperiod. Förutom orsaksanalysen beskriver kunden även de gjorda korrigeringarna inom den tid som slagits fast på bedömningsbesöket.
Bedömningsgruppen bedömer de till FINAS skickade korrigerande åtgärderna samt även den bedömda kundens rotorsaksanalys samt omfattning/inverkansanalys. Ifall avvikelsens inverkan till verksamheten eller omfattningen inte är analyserad, ber bedömningsgruppen om att effektivitetsanalysen läggs till.