Världsackrediteringsdagen 9.6.2017

2017-06-07
Den 9 juni firas världsackrediteringsdagen (World Accreditation Day, WAD). Temat för i år är hur ackreditering ökar tilliten till byggande samt säkerheten och funktionaliteten i den byggda miljön. 

​Ackreditering signalerar till kunden om kompetens, pålitlighet och trovärdighet. Genom ackreditering av kompetens vill man finna svar på bl.a. följande frågor:

  • Är byggnaderna säkra att bo och arbeta i?
  • Är byggplatserna trygga arbetsplatser?
  • Hur försäkrar vi oss om att råvarorna och byggnadsmaterialen uppfyller de krav som ställs?
  • Är byggnaderna brandsäkra, hållbara, står de emot storm, vatten och vibration?
  • Hur försäkrar vi oss om att vi kan lita på vilken miljöpåverkan byggnadsprojekten har och hur man förhåller sig till etiska frågor?

Ackrediteringstjänsten FINAS ackrediterar testnings- och kalibreringslaboratorier inom byggande och den byggda miljön inom flera olika branscher, så som material-, produkt- samt miljötestning och undersökningar som berör boendehälsa.

I ackrediterade certifieringsorgan inom byggande ingår t.ex. verksamheter som berör kvalitet, miljö, arbetshälsa, säkerhet och energisystem samt personcertifiering.

Verksamheter inom ackrediterade kontrollorgan berör bl.a. elsäkerhet, brandsäkerhet, byggnadsmaterial, lyftanordningar, hissar, rör, tryckbärande anordningar och transport av farliga ämnen.

 

Se video

https://www.youtube.com/watch?v=T0t3mN7IYlI&feature=youtu.be

Se broschyr:

http://www.european-accreditation.org/brochure/world-accreditation-day-brochure2017

Tilläggsinformation:

 

WAD2017