FINAS Meddelande 10 uppdaterats

2016-10-10
Meddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 10.10.2016.

FINAS Meddelande 10 Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten

 

Meddelande 10 ändringar 10.10.2016 (på finska och engelska) 

 

Tilläggsinformation:

Bedömningsledare Marjukka Mäkinen, fornamn.efternamn(at)finas.fi

ackreditering; meddelande 10