Logga in

FINAS Kravet V1, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdaterad

2017-08-17
FINAS Kravet V1/2017, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdaterad.  Reglerna ersätter de tidigare reglerna (FINAS V1/2016) och de trädde i kraft 17.8.2017 och gäller tillsvidare.

​I reglerna har man beaktat att EA multilaterala erkännandeavtalet (EA MLA) har utvidgats till arrangörer av kompetensprövning. Hänvisningarna i punkt 4 har uppdaterats

FINAS V1/2017

Tilläggsinformation: Bedömningsledare Marjukka Mäkinen, fornamn.efternamn (a) finas.fi