FINAS Meddelande 10 uppdaterats

2017-08-21
Meddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 21.8.2017