FINAS Meddelande 10 uppdaterats

2016-12-22
Meddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 22.12.2016