FINAS tar i bruk standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017

2018-01-19
Ackrediteringstjänsten FINAS har fastställt standarden SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, som ackrediteringskrav för testnings- och kalibreringslaboratorier fr.o.m. 17.1.2018.

​Den nya standardversionen tas i bruk enligt följande tidtabell

ISO_17025_2017_siirtymaaikataulu_ruotsi.png 

För våra nuvarande kunder innebär detta att bedömningen görs i samband med de normala bedömningsbesöken. Laboratoriet kan i blanketten för materialbegäran meddela att de tar i bruk den nya standardversionen. Målet är att de av FINAS ackrediterade laboratorierna bedömts enligt den nya standarden fram till sommaren 2020. Alla ackrediterade testnings- och kalibreringslaboratorier bör uppfylla den nya standardens krav och alla nya ackrediteringsbeslut ska göras på basen av den nya standarden inom ramen för övergångsperioden fram till 30.11.2020.

Tilläggsinformation: Jenni Harjuoja (jenni.harjuoja(a)finas.fi)