FINAS V1 uppdaterad

2016-06-13
​​Krav V1/2016, Regler för hänvisning till ackreditering, har uppdaterad

FINAS Kravet V1/2016, Regler for hänvisning till ackreditering, har uppdaterad.  Reglerna ersätter de tidigare reglerna (FINAS V1/2014) och de trädde i kraft 10.6.2016 och gäller tillsvidare.

I reglerna har man beaktat det nya kravet för organisationer som certifierar ledningssystem. Ett nytt avtal om användarrätt har utarbetats för ibruktagningen av ILAC MRA-ackrediteringsmärket. Nytt är att kontrollorgan kan ingå ett avtal om användning av ILAC MRA-ackrediteringsmärke och använda ILAC MRA-ackrediteringsmärket tillsammans med det egna ackrediteringsmärket. Hänvisningarna i punkt 4 har uppdaterats.

 

Krav V1/2016

Tilläggsinformation: Bedömningsledare Marjukka Mäkinen, fornamn.efternamn@finas.fi