FINAS Meddelande 2 är publicerat

FINAS Meddelande 2, Sekretessprinciper för ackrediteringstjänsten FINAS, är publicerat.

I detta Meddelandet 2 beskrivas hurdana förfaranden och principer FINAS följer när vi handlar information i ackreditering.

Meddelande_2