Logga in

FINAS Meddelande 10 uppdaterad

2019-01-10
FINAS Meddelande 10 uppdaterad.

En uppdatering av Meddelande 10 "Krav, bedömningspriciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten" trädde i kraft 9.1.2019. Ändringarna till den förra versionen finns i slutet av publikationen.

 

Meddelande 10