Mätosäkerhet


Varje mätbart resultat förknippas med mätosäkerhet. För att resultaten ska vara användbara krävs tillförlitlighet på en tillräcklig mätosäkerhetsnivå som också beaktas i rapporteringen av resultaten. 

Mätresultatet påverkas alltid av flera faktorer som vi aldrig kan känna fullständigt. Alla mätresultat innehåller således en viss osäkerhet, ett variationsintervall, som beskriver mätresultatets antagna variation.

Mätosäkerhet behövs för att bedöma tillförlitligheten av resultaten, jämföra resultat, påvisa kravöverensstämmelse, jämföra metoder med varandra och åstadkomma spårbarhet.

Att identifiera, bedöma och i den mån det är möjligt beräkna de faktorer som påverkar mätosäkerheten gör det lättare att förstå de faktorer och mekanismer som påverkar resultatet. Kunskap om mätosäkerheten gör det möjligt att utveckla mätningar till en nivå som motsvarar det verkliga behovet.


 

mätosäkerhet; mätresultatet