Jämförelsemätningar


Genom jämförelsemätningar kan ett eller flera laboratorier bedöma sin prestationsförmåga och jämförbarheten av sina resultat gnom att jämföra resultat som erhållits från samma prov (med samma metod och under samma förhållanden).

Vid bedömning av laboratoriernas och kontrollorganens kompetens säkerställs att resultaten är tillförlitliga, riktiga och jämförbara. Därför är information som erhålls genom jämförelsemätningar en central del av kompetensprövningen. Information om hur jämförelsemätningar används vid bedömningar finns i FINAS bedömningsprincip A2.

Deltagande i jämförelsemätningar hjälper ett laboratorium eller kontrollorgan att bedöma sin egen kompetens och prestationsförmåga, bedöma resultaten på lång sikt samt observera avvikelser och problem. Detta gör det möjligt för organisationen att utveckla sin verksamhet. Jämförelser kan också användas för att utbilda och skola in personal, validera metoder och bedöma resultatens mätosäkerhet.

Även arrangörer av jämförelsemätningar kan påvisa sin kompetens genom ackreditering. Då används ISO/IEC 17043 som ackrediteringsstandard. FINAS rekommenderar i princip deltagande i jämförelser som ordnas av en ackrediterad arrangör av jämförelsemätningar.

Den globala databasen för jämförelsemätningar EPTIS ger information om programvaror och arrangörer av jämförelsemätningar. Jämförelser som gäller kalibreringsutrustningar finns på webbplatsen för Centre for Intercomparisons.

 

 

laboratorier; jämförelsemätningar; bedömning; kontrollorgan