Preliminär bedömning


För nya sökanden omfattar bedömningsprocessen oftast ett preliminärt bedömningsbesök. Beslutet om hur det avläggs fattas när FINAS har fått alla dokument som behövs för bedömningen. Syftet med det preliminära bedömningsbesöket är att klarlägga den sökandes förutsättningar med tanke på bedömningskriterierna samt att avtala om hur bedömningsprocessen går vidare. Den preliminära bedömningen kan även resultera i att bedömningsprocessen avbryts om det inte finns förutsättningar för att fortsätta bedömningen.

En kort sammanfattning upprättas över det som konstateras vid det preliminära besöket. Syftet med besöket är inte att ge kunden handledning i hur ackrediteringskraven ska uppfyllas.

Utöver det preliminära bedömningsbesöket eller i stället för det kan man göra en preliminär bedömning utifrån dokument.


 

bedömningsbesöket; preliminär; bedömning