Förberedelser inför bedömning

​​FINAS ger alla organ som ansöker om ackreditering handledning i allmänna frågor som gäller ackreditering. Material om ackreditering och om ansökan om ackreditering finns att få på FINAS webbplats. Vid behov kan kunden begära ytterligare information från FINAS. Den sökande ska ta del av ackrediteringskraven och kontrollera att verksamheten enligt den sökandes uppfattning uppfyller de fastställda kraven.

Kravstandarderna för ackreditering finns att få i SFS webbutik.

Ackrediteringskraven för olika organisationer presenteras i be​slutet FINAS P1 (pdf) och de guider som kompletterar dem på varje på kundgruppens egen websida.

 

Kravstandarderna; bedömning