Arrangörer av jämförelsemätningar


Arrangörer av jämförelsemätningar stödjer laboratoriernas kvalitetskontroll genom att erbjuda jämförelsemätningar vid olika laboratoriebranscher.  Jämförelsemätning innebär en jämförelse mellan laboratorierna genom att vid på förhand bestämda omständigheter använda samma arbetssätt och samma prov. Vanligtvis liknar jämförelsemätningen laboratoriets rutinprov och på så sätt ger den en realistisk bild av laboratoriets kapacitet. Arrangörerna av jämförelsemätningar kompetensprövningar säkerställer att proven är tillräckligt stabila och homogena för att kunna bedöma laboratoriernas kapacitet på ett tillförlitligt sätt. Statistiska metoder beaktas vid hanteringen av resultaten.

FINAS har två ackrediterade arrangörer av jämförelsemätningar som kunder. De erbjuder sina tjänster till laboratorier i både Finland och utomlands.

Mer information om internationella arrangörer av jämförelsemätningar finns på www.eptis.bam.de.

Krav och guider (uppdaterad 30.6.2021)

Arrangörer av jämförelsemätning kompetensprövning har följande ackrediteringskrav:

SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing

​Ackrediteringsmärket

Ackrediterade organ kan använda ett individualiserat FINAS-ackrediteringsmärke som består av FINAS-logotypen, det ackrediterade organets ackrediteringsnummer samt ackrediteringskravet. FINAS-ackrediteringsmärket används när det ackrediterade organet hänvisar till ackrediteringen till exempel i sina rapporter.

Ackrediterade kontrollörer använder ett ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsnummer har formen PTXX.


 

 

jämförelsemätningar; ackrediteringsmärke; Ackrediteringskravet