Arrangörer av jämförelsemätningar


Arrangörer av jämförelsemätningar stödjer laboratoriernas kvalitetskontroll genom att erbjuda jämförelsemätningar i olika laboratoriebranscher.

FINAS har två ackrediterade arrangörer av jämförelsemätningar som kunder. De erbjuder sina tjänster till laboratorier i både Finland och utomlands.

Ackrediteringskravet för arrangörer av jämförelsemätningar är standarden SFS/EN ISO/IEC 17043:2010.

Ackrediterade arrangörer av jämförelsemätningar använder en FINAS-ackrediteringsmärke där det ackrediterade organets ackrediteringsmärke är av formen PTXX.

Information om internationella arrangörer av jämförelsemätningar finns på internetadressen www.eptis.bam.de.

 

 

jämförelsemätningar; ackrediteringsmärke; Ackrediteringskravet