Anmälda organ

​​​​​ 

Anmälda organ är bedömningsorgan som utsetts att sköta uppgifter inom bedömning av överensstämmelser med kraven som bygger på  EU:s förordningar. Kompetensen för ett anmält organ påvisas främst med ackreditering.  Arbets- och näringsministeriet ansvar har i slutet av 2016 överförts till motsvarande myndigheter för den nationella samordningen av verksamheten av dessa organ.  Om utnämningen av anmälda organ samt vilken myndighet som utnämner är stiftat i lag. Den myndighet, som utnämner, ansvarar för att uppgifterna om de anmälda organen införs i NANDO datasystem som kommissionen upprätthåller.

Ett anmält organ utför en eller flera delar av bedömningen av överensstämning med kraven. Bedömningsförfarandet för överensstämmelse är indelat i moduler, vars tekniska förfarande är olika.  Ackrediteringen fastställs utifrån de moduler som organets verksamhet omfattar. För modulerna är även fastställt de s.k. primära standarderna (enligt vilka ackreditering söks) i EA:s kravdokument EA -2/17. Enligt detta kan ett anmält organ vara ett ackrediterat testningslaboratorium eller kontrollorgan eller ett en ackrediterad certifieringsorganisation.

Vid bedömningen tas även i beaktande den horisontella lagen 278/2016 Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper samt den ifrågavarande nationella sektorlagen.


 

 

bedömning; anmäldaorgan