Utvidgande av ackreditering till nya områden

 

​FINAS ackrediterings- och bedömningstjänst anlitas kontinuerligt på nya verksamhetsområden. I anslutning till detta iakttas i första hand internationellt avtalade förfaranden och principer. Om verksamheten i fråga inte anknyter till nationell lagstiftning, avtalas bedömningsprinciperna, kraven och förfarandena tillsammans med de nationella intressentgrupperna. FINAS påbörjar inte en bedömning på ett nytt område innan alla bedömningsprinciper, krav och förfaranden har avtalats.

 

 

ackreditering; bedömning; verksamhetsområden; bedömningsprinciper