FINAS Meddelande 10 uppdaterats, Meddelande 1 återtagits i bruk

2016-07-01
​Meddelande 10, Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten, har uppdaterats. Meddelande 10 trädde i kraft 27.6.2016. 
FINAS Meddelande 10 Krav, bedömningsprinciper och riktlinjer för ackrediteringsverksamheten
Meddelande 10 ändringar 27.6.2016

Meddelande 1, Ackrediteringstjänsten FINAS praxis vid ackreditering och bedömning, har återtagits i bruk. Innehållet i dokumentet har inte ändrats jämfört med den tidigare versionen.
FINAS Meddelande 1, Ackrediteringstjänsten FINAS praxis vid ackreditering och bedömning  

Tilläggsinformation: 
Bedömningsledare Marjukka Mäkinen, fornamn.efternamn(at)finas.fi

meddelande 10; meddelande 1