Lämna in ansökan


​Ansökan om ackreditering eller bedömning görs med en skriftlig ansökan som skickas in till FINAS. Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande samt en beskrivning av den verksamhet som ska bedömas, dvs. det kompetensområde som ansökan gäller. Se mer Söka ackreditering.

FINAS granskar ansökningarna och utreder den sökandes behov samt tillsammans med den sökande eventuella lagstadgade och övriga krav som ska beaktas i handläggningen av ansökan.

 

 

ansökan; bedömning; ackreditering