FINAS bedömningsgrupp


För bedömningen sätter FINAS samman en bedömningsgrupp med teknisk expertis som täcker det kompetensområde som den sökande föreslår. Bedömningsledaren fungerar som ledare för bedömningsgruppen och bedömer därtill ledningssystemet. Utöver FINAS bedömningsledare består bedömningsgruppen dessutom vanligtvis av en eller flera för bedömningsuppgifter utbildade tekniska bedömare eller tekniska experter.

När bedömningsgruppen bildas kontrolleras att

  • bedömningsgruppens medlemmar är kompetenta och inte jäviga
  • den kund som bedömningen gäller godkänner bedömarna eller experterna
  • sekretessplikten har säkerställts genom att alla medlemmar i bedömningsgruppen har undertecknat en skriftlig sekretessförbindelse.

 

 

bedömning; kompetens; bedömningsgruppen