FINAS nya webbplats har öppnats

2016-03-30

Webbplatsen Finas.fi har nu helt och hållet förnyats.  Webbplatsens textinnehåll finns förutom på finska också på svenska och engelska och webbplatsen har gjorts tillgänglig även med mobila apparater.

På webbplatsen har heltäckande information sammanställts om bland annat ackreditering och ackrediteringsprocessen samt FINAS uppgifter, tjänster och utbildningar.  Till utbildningarna anmäler man sig på samma sätt som förut på webbplatsen.

Ackrediterade aktörers ansökan om ackreditering till kompetensområden är likaså förnyad och finns tillgänglig på både finska och engelska. Kompetensområdena är fortlöpande uppdaterade och uppdateringarna införs på webbplatsen en gång per dygn. Kompetensområden kan sökas genom navigation eller fritextsökning.

Aktuella meddelanden och fördjupande artiklar kommer i fortsättningen att publiceras på webbplatsen. I anslutning till detta kommer vi att upphöra med publiceringen av FINAS-bulletinen, men kommer fortsättningsvis att ge ut målgruppsinriktade kundmeddelanden.

Bland kanalerna i sociala medier finns Finas för närvarande på Twitter på adressen @FINASinfo. Det går bra att sända återkoppling till oss på webbplatsens responsblankett eller direkt på adressen akkreditointi@finas.fi.

 

Mer information: Marjukka Mäkinen, bedömningsledare, tfn 029 5052 219, fornamn.efternamn@finas.fi

 

FINAS; webbplats