Vertailumittaukset akkreditoinnin toimivuuden mittarina


Akkreditoinnin toimivuuden ja tehokkuuden osoittamisessa hyödynnetään akkreditoitujen laboratorioiden menestymistä kansainvälisissä, etukäteen sovituissa vertailumittauksissa. Euroopan tasolla vertailumittausten koordinointi ja tulosten vertailu tehdään Euroopan akkreditoinnin yhteistyöelimen EA:n vertailumittaustyöryhmässä. Vertailumittaustulosten luotettava analysointi edellyttää, että laboratorioita osallistuu riittävä määrä eri Euroopan maista.

EA ei itse järjestä vertailumittauksia, vaan tekee yhteistyötä pätevien vertailumittausjärjestäjien kanssa. EA:n vertailumittaustyöryhmässä päätetään vuosittaisten seurattavien vertailujen valinnasta. Päätetyistä vertailuista informoidaan akkreditointielimiä, joiden tehtävänä on oman maan akkreditoitujen laboratorioiden valinta ja kutsuminen valittuihin vertailuihin.

Vertailumittausten käsittely tehdään EA:n tasolla luottamuksellisesti eikä vertailumittausjärjestäjät vaaranna asiakkaidensa tulosten luottamuksellisuutta. Tulosten analysoinnin hyödyntämisen kannalta on tärkeää, että EA:n nimeämiä laboratorioita osallistuu riittävä määrä, jotta tuloksia on tilastollisesti riittävästi. Akkreditoinnin toimivuuden arvioinnin lisäksi vertailuissa mahdollisesti nousseet tekniset kysymykset ja ongelmat käsitellään edelleen. Nämä tekniset asiat tuodaan akkreditointielinten tietoon, jotka voivat edelleen informoida teknisiä arvioijiaan ja näin kehittää arviointitoimintaa.

 

akkreditointi; akkreditointielin; EA; vertailumittaus