Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee

 

PÄÄARVIOIJAA  akkreditointiyksikköön Helsinkiin.

 

Tehtävä alkaa 1.12.2017 tai sopimuksen mukaan.

 

Viran tehtäväalueena on pätevyyden arviointi laboratorioissa, tarkastuslaitoksissa ja/tai sertifiointiorganisaatioissa hakijan aikaisempi työkokemus huomioiden.  Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tekniikan tai luonnontieteiden alalta, soveltuvuutta pääarvioijan tehtäviin sekä perehtyneisyyttä laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen käytäntöihin.

 

Tehtävässä odotetaan lisäksi:

  • yhteistyökykyä ja palveluhenkisyyttä
  • oma-aloitteista ja vastuullista työskentelytapaa
  • matkustusvalmiutta
  • erinomaista suomen kielen taitoa ja kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
  • vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa sekä kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavaa hyvää englannin kielen taitoa.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkaus määräytyy aikaisemman kokemuksen ja näyttöjen perusteella siten, että kokonaispalkka on välillä 3409,75 – 4892,99 euroa (vaativuusluokka 109). Tehtäväkohtainen palkanosa on 3409,75 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 43,5 % tehtävänkohtaisesta palkasta.

 

Lisätietoja virasta antavat:

ryhmäpäällikkö Tuija Sinervo, puh. 02950 52 227

johtava asiantuntija Varpu Rantanen, puh. 02950 52 224

johtaja Risto Suominen puh. 02950 52 229

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hakuaika päättyy 16.10.2017 klo 16.15. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi –sivuston kautta, ilmoituksen ID-numero 32-401-2017. Hakemuksen voi myös lähettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi  tai postitse osoitteeseen Opastinsilta 12 B, PL 66, 00521 Helsinki.  Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.