Maailman Akkreditointipäivä 9.6.2017

7.6.2017
Maailman Akkreditointipäivää (World Accreditation Day, WAD) vietetään 9.6.2017.  Tänä vuonna päivän teemana on akkreditointi luottamuksen lisääjänä rakentamisessa sekä rakennetun ympäristön turvallisuudessa ja toimivuudessa.

​Akkreditointi viestii asiakkaille toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Pätevyyden arviointi ja akkreditointi kohdentuvat mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Ovatko rakennukset turvallisia asua ja työskennellä?
  • Ovatko rakennustyömaat turvallisia paikkoja työskennellä?
  • Miten varmistutaan, että raaka-aineet ja rakennustuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset?
  • Ovatko rakennukset paloturvallisia, ja rakenteet kestäviä myrskyä, vettä ja tärinää vastaan?
  • Miten varmistua, että rakennusprojektien ympäristövaikutuksia ja vastuullisuutta koskeviin väittämiin voidaan luottaa?

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia toimijoita rakentamiseen ja rakennettuihin ympäristöihin liittyen ovat testaus- ja kalibrointilaboratoriot eri toimialoilla kuten materiaali-, tuote- ja ympäristötestauksessa sekä asumisterveyteen liittyvissä tutkimuksissa.

Akkreditoitujen sertifiointiorganisaatioiden rakentamiseen liittyvät sertifiointitoiminnat koskevat mm.  laatua, ympäristöä, työterveyttä ja turvallisuutta, energiajärjestelmiä sekä henkilöstön pätevöintiä.

Tarkastuslaitosten akkreditoidut toiminnat kattavat tarkastustoimintaa liittyen mm., sähköturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, rakennustuotteisiin, nostolaitteisiin, hisseihin, putkistoihin, paineistettuihin laitteisiin ja vaarallisten aineiden kuljetukseen.

 

Katso akkreditointipäivän video:

https://www.youtube.com/watch?v=T0t3mN7IYlI&feature=youtu.be

Katso akkreditointipäivän esite:

http://www.european-accreditation.org/brochure/world-accreditation-day-brochure2017

Lisätietoja akkreditoinnista:

 

WAD2017