Akkreditointiasiain valtuuskunta ja VANK nimitetty

24.11.2016
Akkreditointiasiain valtuuskunta ja Vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta aloittavat uudet toimikaudet. 

FINASin toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön nimittämä akkreditointiasiain valtuuskunta. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut uuden akkreditointiasiain valtuuskunnan 10.11.2016 alkavaksi ja 9.11.2019 päättyväksi kolmivuotiskaudeksi.

Akkreditointiasiain valtuuskunnan kokoonpano

 

Akkreditointielimen toimintaan ja sen riippumattomuuteen ja tasapuolisuuteen ottaa kantaa Vaatimustenmukaisuuden arviointiasioita käsittelevä neuvottelukunta. Valtioneuvosto on asettanut uuden vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnan (VANK) toimikaudelle 17.11.2016-16.11.2019.

Neuvottelukunnan kokoonpano