Muutoksia ilmoitettujen laitosten ja pätevöintilaitosten arviointiin

2.3.2017
Ilmoitettujen laitosten ja pätevöintilaitosten arviointiin on kohdistunut muutoksia viimeisen vuoden aikana.

Keväällä ja kesällä 2016 astui voimaan NLF-direktiivipaketin direktiivit. Arvioinnit uusien direktiivien osalta saatiin valmiiksi aikataulun mukaan ja uudet ilmoitukset on viety NANDO-tietokantaan.

Jo keväällä 2016 julkaistiin kansallinen ilmoitettujen laitosten horisontaalinen laki (278/2016) ja lopullinen direktiivien implementoiminen kansalliseen lainsäädäntöön saatiin päätökseen vuoden vaihteessa kun sektorikohtaiset lait julkaistiin. Lait tullaan huomioimaan tulevissa arvioinneissa.

Samanaikaisesti NLF-direktiivipaketin valmistelun kanssa käynnistettiin EU:n komission aloitteesta eurooppalaisen akkreditointielinten yhteistyöorganisaation EA:n (European Co-operation for Accrediation) johdolla ns. AfN -projekti (Accreditation for Notification). Projektin loppuraportti julkaistiin vuoden 2016 lopulla ja tuloksena laadittu taulukko sisällytettiin oppaaseen EA-2/17 (EA Document on Accreditation for Notification Purposes). Opas muutettiin samalla velvoittavaksi (mandatory). Projektissa määriteltiin direktiivien eri moduuleiden mukaisen toiminnan arviointiin esisijaisesti käytettävä akkreditointivaatimusstandardi.

Joidenkin moduulien osalta on päädytty eri akkreditointivaatimusstandardiin kuin mitä Suomessa on käytetty ilmoitettujen laitosten ja tunnustetun kolmannen osapuolen yksiköiden arvioinnissa ja akkreditoinnissa.  Tämä aiheuttaa joitain muutoksia tuleviin arviointeihin ja olemassa oleviin akkreditointipäätöksiin.

FINAS tiedotti 16.2.2017 järjestetyssä tapaamisessa suunnitellusta aikataulusta ja toimenpiteistä, joilla muutokset saadaan toteutettua. Tiedotustilaisuuteen kutsuttiin kaikkien ilmoitettujen laitosten ja pätevöintilaitosten edustajat.

Toimijoiden tulee selvittää oman toiminnan vastaavuus ensisijaisten standardien osalta. Jos nykyinen/nykyiset akkreditoinnit eivät kata pätevyysalueen moduuleille esitettyjä standardivaatimuksia, tulee toimijan hakea akkreditointia vaatimusstandardin mukaisesti tai luopua kyseisen moduulin mukaisesta toiminnasta (pätevyysalueesta supistetaan kyseinen moduuli pois).


FINAS opastaa tarvittaessa asiaan liittyen.

Yhteyshenkilöt:

Johtava asiantuntija Varpu Rantanen, etunimi.sukunimi(at)finas.fi , p. 029 5052 224

Johtava asiantuntija Jenni Harjuoja, etunimi.sukunimi(at)finas.fi , p. 029 5052 207

Ilmoitettu laitos